Weer Braziliaans hout op Nederlandse markt zonder garantie legaliteit

Met het rapport “Imaginary Trees, Real Destruction” dat vandaag is gepubliceerd, toont Greenpeace aan dat het systeem dat de houtsector in Brazilië dient te reguleren al vanaf het begin zo lek is als een mandje. Illegale houtkap van Ipê-bomen brengt enorme schade toe aan de Amazone.

Het gigantische bedrag dat de export van deze boomsoort oplevert- meer dan 2000 euro per m2  – drijft illegale houtkappers diep het bos in. Dit leidt tot steeds meer illegale wegen en gedegradeerd bos, de afkalving van de biodiversiteit en het groeiende geweld tegen de lokale bevolking in de Amazone”, zegt Nora  van der Hoeven, projectleider bossen bij Greenpeace Nederland.

Greenpeace analyseerde documenten van 586 kapvergunningen – waarin Ipê voorkwam- tussen 2013 en 2017 uitgegeven door de Braziliaanse staat Para. In 77% hiervan ligt de opgegeven dichtheid van Ipê-bomen boven het niveau dat de wetenschap aangeeft als natuurlijk, in sommige gevallen wel meer dan 10 keer hoger.

‘Dit rapport laat maar weer eens zien dat er geen garantie is dat hout uit de Amazone ook echt legaal is en niet in strijd met mensenrechten of milieuwetten,’ zegt Nora van der hoeven van Greenpeace. ‘Brazilië moet toe naar een geïntegreerd en goed werkend systeem van het verlenen van vergunningen aan en het controleren en handhaven van de houtsector. Het  huidige systeem maakt het wel erg gemakkelijk om te frauderen.’

Uit een veldonderzoek van Greenpeace in het zuidwesten van Para blijkt dat boomsoorten als andere (waardevolle) soorten worden opgegeven, volumes van waardevolle bomen worden aangedikt de aanwezigheid van bepaalde soorten wordt gewoon verzonnen. Zo komen er boscertificaten (credits) voor niet-bestaand hout in omloop. En dat biedt ruimte voor corrupte bosbouwers om illegaal gekapte bomen uit gebieden van inheemse volken, beschermde gebieden of publieke landen te halen en wit te wassen.

Tegelijkertijd heeft de markt bewezen nog niet in staat te zijn om ervoor te zorgen dat de keten niet is besmet met illegaal Braziliaans hout. Zo blijkt ook weer uit dit rapport dat hout – afkomstig van bosbeheerplannen met sterke verdenkingen van fraude – uit de Amazone wordt geïmporteerd in Nederland waarvoor geen enkele garantie gegeven kan worden dat het legaal is. Dit hout is terecht gekomen bij Corn. Vet en Zoon,  Global Wood Import en Nailtra.

De Braziliaanse overheid moet het systeem dat de houtsector reguleert drastisch herzien – alsook alle bosbeheerplannen – en met een gedegen transparant en gecentraliseerd systeem op de proppen komen.

Het rapport “Imaginary Trees, Real Destruction” is hier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Abdellah Dami, persvoorlichter Greenpeace Nederland: +31625031002 / abdellah.dami@greenpeace.org