Amsterdam, Nederland — Sony en Sony-Ericsson, twee toonaangevende producenten van elektronicaproducten, hebben besloten geen schadelijke stoffen meer te gebruiken in hun producten. Het gaat om schadelijke stoffen die moeilijk afbreekbaar zijn, zich ophopen in vetweefsel en vaak hormoonverstorend eigenschappen hebben. Dit besluit is tot stand gekomen door gesprekken van Greenpeace Nederland met de elektronicaproducenten en een cyberactie van bezorgde consumenten richting producenten van consumentenelektronica. Sony en Sony-Ericsson hebben toegezegd om wereldwijd geen schadelijke stoffen meer te gebruiken in hun producten met daaraan gekoppeld een concreet tijdpad waarin zal worden overgestapt op schone alternatieven. Na deze toezegging haalt Greenpeace de bedrijven van haar rode lijst af.

Greenpeace informeert werknemers van Sony Ericsson over giftige stoffen in o.a. mobiele telefoons, © Greenpeace/Beentjes

Sony en Sony-Ericsson, twee toonaangevende producenten van
elektronicaproducten, hebben besloten geen schadelijke stoffen meer
te gebruiken in hun producten. Het gaat om schadelijke stoffen die
moeilijk afbreekbaar zijn, zich ophopen in vetweefsel en vaak
hormoonverstorende eigenschappen hebben. Dit besluit is tot stand
gekomen door gesprekken van Greenpeace Nederland met de
elektronicaproducenten en een cyberactie van bezorgde consumenten
richting producenten van consumentenelektronica. Sony en
Sony-Ericsson hebben toegezegd om wereldwijd geen schadelijke
stoffen meer te gebruiken in hun producten met daaraan gekoppeld
een concreet tijdpad waarin zal worden overgestapt op schone
alternatieven. Na deze toezegging haalt Greenpeace de bedrijven van
haar rode lijst af.

Eind 2004 nodigde Greenpeace het publiek uit om mee te doen aan
de Dubieuze Dagen Test. Bezorgde consumenten konden per mail aan
diverse elektronicaproducenten informatie vragen over het gebruik
van schadelijke stoffen in hun producten. Ook vroegen de
consumenten de bedrijven met deze stoffen te stoppen. Meer dan
14.000 cyberactivisten over heel Europa hebben ruim 32.000 mails
verzonden. “De deelname aan deze cyberactie toont aan dat de
consumenten een veilig product willen, zónder schadelijke stoffen,
zegt Bart van Opzeeland, campagneleider giftige stoffen bij
Greenpeace Nederland. “Het toont ook aan dat er een markt is voor
schonere producten.”

Schadelijke stoffen die de chemische industrie produceert,
worden onder andere gebruikt in consumentenproducten. Deze stoffen
zijn al in eerder onderzoek teruggevonden op de Noordpool, in
regenwater, maar ook in huisstof en menselijk bloed. Deze
chemicaliën zijn moeilijk afbreekbaar, hebben de eigenschap zich op
te stapelen in het lichaam van de mens en hebben vaak een
hormoonverstorende werking. Greenpeace vindt het schandalig dat
deze schadelijke stoffen nog steeds gebruikt worden door bedrijven,
terwijl er voor vrijwel alle toepassingen betere alternatieven op
de markt zijn.

Greenpeace liet consumentenproducten testen op diverse
schadelijke stoffen en voerde gesprekken over het gebruik van
broomhoudende vlamvertragers en ftalaten. In een eerder stadium
hebben Samsung, Puma en Hennes & Mauritz aangegeven over te
stappen op niet-schadelijke alternatieven. “Hiermee willen wij
laten zien dat er wel degelijk bedrijven zijn die vooruitstrevend
zijn, zonder dat zij zich laten leiden door eventuele wetgeving.
Zij nemen de verantwoordelijkheid om schadelijke stoffen uit hun
producten te halen en nemen ook concrete stappen om dit doel te
bereiken,” zegt Bart van Opzeeland.

Helaas zijn lang niet alle bedrijven bereid over te gaan op
niet-schadelijke alternatieven. Daarom eist Greenpeace van de
politiek zich hard te maken voor een streng Europees
chemicaliënbeleid (REACH) met een verbod op de productie en het
gebruik van schadelijke stoffen. Ook wil de milieuorganisatie dat
de industrie wordt verplicht over te stappen op niet-schadelijke
alternatieven. Stoffen moeten vóóraf worden getest om te zien of ze
daadwerkelijk veilig zijn en niet nadat ze al op de markt zijn
gebracht. Informatie over stoffen en producten moet toegankelijk
zijn voor iedereen. Greenpeace vindt dat alleen met deze wettelijke
maatregelen een eind gemaakt kan worden aan deze onnodige
vervuiling van mens en milieu.

De koopwijzer is hier te
raadplegen.