Wil je meer doen?
Doe mee ×

Zowel het coronavirus als ontbossing rukken schrikbarend snel op in het Amazonewoud. Tegelijkertijd stemt het Braziliaanse Congres een dezer dagen over een wetsvoorstel dat ontbossing nog verder zal aanjagen. Weer slecht nieuws voor de natuur en haar inwoners.

De Inheemse gemeenschappen in de Amazone, zelfs de meest geïsoleerde, zijn verre van veilig voor het virus; goudzoekers en houthakkers vallen straffeloos Inheemse gebieden binnen en kunnen zo ook het Coronavirus verspreiden. Inmiddels zijn meer dan 125 Inheemse mensen sinds 1 april besmet en ten minste 29 mensen overleden. 

Sônia Guajajara, coördinator van de inheemse koepelorganisatie APIB, roept in deze video haar regering op om meer te doen tegen verspreiding van het Coronavirus en tegen invasies in inheemse gebieden. Vorig najaar bezocht Sônia Guajajara samen met andere leden van APIB onder andere Nederland met een vraag om actie tegen de anti-milieuagenda van de Braziliaanse Regering-Bolsonaro.

Ontbossingsalerts 

Tegelijk met het oprukkende Coronavirus schiet ook de ontbossing in Inheemse gebieden omhoog. In het eerste kwartaal van 2020 namen het aantal ontbossingsmeldingen in Inheemse gebieden toe met 59 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. En daarmee wordt het risico op verspreiding van het coronavirus in zelfs de meest afgelegen gebieden vergroot. 

Inheemse volkeren die van oudsher extreem kwetsbaar zijn voor epidemieën zoals griep, vrezen het ergste. De Braziliaanse regering die de Amazone en de Inheemse volkeren moet beschermen, blijft het tegenovergestelde doen: zij moedigt criminele activiteiten aan, zoals landroof en invallen in Inheemse gebieden, illegale mijn-activiteiten en houtkap. 

Ontbossing in inheems gebied (c) Greenpeace

Illegale ontbossing legaliseren

De ontbossing in de Amazone zal verergeren als het Braziliaanse congres een wetsvoorstel van president Jair Bolsonaro goedkeurt dat illegale landroof van Braziliaanse openbare gronden legaliseert. Met deze wet, de MP 910, ook de wet voor landroof (Grilagem) genoemd, wordt miljoenen hectaren openbaar land dat vóór 2018 illegaal is bezet en gekapt, gelegaliseerd. In veel gevallen is het alleen nodig dat een persoon verklaart dat een bepaald gebied hem toebehoort. Dan al kan het land hem officieel worden toegekend.

President Bolsonaro ondertekende wet MP 910 al in december. De bal ligt nu bij de Senaat en het congres; als zij deze wet aannemen is het de zoveelste stap in het afzwakken van bosbescherming en bescherming van Inheemse gebieden. Elk moment kunnen zij hierover gaan stemmen. Greenpeace roept de Braziliaanse congresleden op om tegen deze wet te stemmen. Ook roepen wij de Nederlandse overheid op om duidelijk te maken aan de Braziliaanse overheid dat deze wet onacceptabel is. Want wat er nu gebeurt in de Amazone, is niet alleen slecht voor de Inheemse bevolking, maar uiteindelijk voor ons allemaal. “We zien nu al grootschalige bosontginning van meer dan 1000 hectare”, vertelt mijn Braziliaanse collega Romulo Batista. “Helaas kunnen we voor de mensen van de Amazone en voor het wereldwijde klimaat dit jaar recordbranden in de Amazone verwachten.”