Niet eerder bezocht de mens de bodem van de Zuidpoolzee

Middels de campagne ‘Bescherm de Zuidpoolzee’ vraagt Greenpeace wereldwijd aandacht voor het leven in de Zuidpoolzee en roept het de regeringen verzameld in CCAMLR op om een groot deel van de Zuidpoolzee (de Weddellzee) tot natuurreservaat te verklaren. Tijdens de aan de campagne verbonden expeditie, zullen de eerste mensen ooit de zeebodem van de Zuidpoolzee gaan bezoeken. Het schip, de Arctic Sunrise, komt morgennacht in het gebied aan.

Pavel Klinckhamers, campagneleider ‘Bescherm de Zuidpoolzee’ Nederland

‘De drie grootste Nederlandse visserijbedrijven hebben in 2016 hun plannen om in Antarctica te gaan vissen in de ijskast gezet door met Greenpeace daar een overeenkomst over te tekenen. Maar de industriële visserij vanuit andere landen gaat onverminderd door. Om dit te stoppen en het gebied daadwerkelijk voor alle visserij te beschermen moeten de overheden nu doorpakken en het gebied dit jaar tot zeereservaat verklaren. Het probleem van de visserij is dat het de kleine garnaalachtige krill opzuigt, de hoeksteen van het voedselweb van Antarctica en essentieel voor al het leven daar. Bovendien is krill helemaal niet benodigd als voer voor kweekvissen en voor voedingssupplementen, aangezien er alternatieven voorhanden zijn.’

Wetenschappers zullen op de zeebodem op zoek gaan naar nieuwe soorten flora en fauna, waaronder zeldzame koralen en sponzen. Dit zou verder bewijs leveren voor de noodzaak van een alomvattende bescherming van het gebied. De bemanning zal ook watermonsters nemen om te kijken of er zelfs in deze afgelegen regio plasticvervuiling kan worden gevonden. Aan de hand van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek, ondersteund door een wereldwijde campagne, worden alle betrokken landen van de CCAMLR opgeroepen de zee bij de Zuidpool te beschermen.

Ondertussen duiken vandaag wereldwijd rondreizende pinguins op om aandacht te vragen voor de noodzaak tot ‘s werelds grootste natuurreservaat in de Zuidpoolzee. De opvallende sculpturen verschenen overal ter wereld bij belangrijke nationale monumenten. Inmiddels heeft de wereldwijde petitie om CCAMLR-landen op te roepen NU te kiezen voor een beschermde Weddellzee 270.000 handtekeningen opgehaald.