Bos- en natuurgebieden zijn onmisbaar. Toch kunnen we elke dag producten kopen waarvoor natuurgebieden worden verwoest. Bijvoorbeeld voor de palmolie in je shampoo of het vlees in de supermarkt. Vind je -net als wij- dat je met een gerust hart boodschappen moet kunnen doen, zonder bij te dragen aan ontbossing? Doe mee met de Europese publieksconsultatie voor een bossenwet! 

Van de Amazone tot het Congobekken tot Indonesië, momenteel verliezen we elke 6 seconden een stuk tropisch bos ter grootte van een voetbalveld. Maar liefst 80% van de wereldwijde natuurverwoesting houdt verband met uitbreiding van landbouwgrond.  

Deze natuurvernietiging vindt weliswaar ver weg van Europa plaats, maar we hebben er wel degelijk mee te maken. Van alle ontbossing die verband houdt met wereldwijd verhandelde producten – rundvlees, palmolie en soja, maar ook koffie, cacao, papier en andere – importeert de EU ruim een derde! In totaal is de EU daardoor verantwoordelijk voor meer dan 10% van alle bosvernietiging wereldwijd. 

In 2010 beloofden meer dan 400 van de grootste bedrijven, waaronder Ahold Delhaize (Albert Heijn) en FrieslandCampina verenigd in het Consumer Goods Forum dat ontbossing tegen 2020 niet meer in hun toeleveringsketens zou zitten. Welnu, 2020 is hier en niet een van hen heeft die belofte nagekomen.

De bal ligt daarom nu bij de politiek. De enige manier om te voorkomen dat Europese consumptie tot bosvernietiging leidt, is een EU-wet die bedrijven verplicht om geen producten meer te verkopen die elders leiden tot ontbossing, vernietiging van ecosystemen of mensenrechtenschendingen.

Dit is onze kans om die Bossenwet te krijgen! 

De Europese Commissie vraagt namelijk aan ​​het publiek wat de EU moet doen om haar bijdrage aan de wereldwijde vernietiging van bossen te stoppen. Ze houden een openbare raadpleging – een publieksconsultatie- om mensen in Europa en de rest van de wereld om hun mening te vragen.

Laten we massaal van deze gelegenheid gebruik maken om de Europese Commissie te vertellen: we willen een sterke #bossenwet om producten die leiden tot vernietiging van kostbare natuur van de Europese markt te weren!

EU, bescherm de bossen!

De Europese Unie geeft burgers inspraak over wat ze kan doen om ontbossing te stoppen. Het antwoord is simpel: een Europese Bossenwet! Roep de Europese Commissie op de wereldwijde bossen te beschermen.

Doe mee