Wil je meer doen?
#Bossen #Dieren EU, bescherm de bossen!

De Europese Unie geeft burgers inspraak over wat ze kan doen om ontbossing te stoppen. Het antwoord is simpel: een Europese Bossenwet! Roep de Europese…

Doe mee ×


Goed nieuws! De ontbossing in het gebied van de inheemse gemeenschap Karipuna is aanzienlijk verminderd sinds de gemeenschap samen met Greenpeace en de Braziliaanse NGO CIMI met bosmonitoring en juridische acties zijn begonnen. In vergelijking met vorig jaar is de ontbossing binnen het inheemse gebied van de Karipuna met 49% gedaald. Dit blijkt uit recent onderzoek door Greenpeace Brazilië op basis van satellietbeelden.

Het land van de Karipuna in de Braziliaanse provincie Rondônia is een van de meest bedreigde inheemse gebieden in de regio. Dit nieuws komt op een moment dat de ontbossingspercentages in de rest van het Braziliaanse Amazonegebied dramatisch blijven stijgen. Door bescherming van inheemse rechten wordt het bos beschermd, evenals het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen klimaatverandering en vereist daarom een ​​permanent beschermingsplan voor het Karipuna-grondgebied. Net zoals dat geldt voor de andere inheemse gebieden in Brazilië.

Adriano Karipuna, leider van het inheemse volk van Karipuna: “We vechten al lange tijd tegen de vernietiging van ons grondgebied, dus we dringen er bij de autoriteiten op aan om de georganiseerde misdaad die ons bos kapt, af te wijzen en te onderdrukken. Zelfs wetende dat er nog steeds indringers in ons gebied zijn, hopen we dat acties om ontbossing tegen te gaan in stand blijven en dat we binnenkort in vrede kunnen leven, volgens onze gebruiken en tradities.”

Adriano Karipuna, een van de Inheemse leiders van de Karipuna

In augustus en september 2020 hebben de Karipuna-bevolking, Greenpeace en haar lokale partner CIMI bosmonitoring uitgevoerd per vliegtuig, auto en boot om recente ontbossing en bosvernietiging in het beschermde inheemse gebied te identificeren. Tijdens monitoring zijn nieuwe ontboste gebieden en kampen ontdekt waar vandaan illegale houthakkers opereren. Tevens zijn illegale wegen en bruggen om toegang te krijgen tot het land van de Karipuna-bevolking gevonden, die eind oktober aan de lokale autoriteiten zijn gemeld.

De recente monitoring in 2020 legt nog steeds ontbossing en landroof bloot, maar laat ook een neerwaartse trend zien. Dit positieve resultaat zal naar verwachting ook worden bevestigd door officiële gegevens waaruit blijkt dat het ontbossingspercentage is gedaald van 1.083 hectare in 2019 tot 532 hectare in de periode van augustus 2019 tot juli 2020 in het inheemse Karipuna-land. Als reactie op verschillende aanklachten van het Karipuna-volk, dat door CIMI en Greenpeace Brazilië is ondersteund, hebben de afgelopen twee jaar talloze politie-invallen plaatsgevonden die hebben geleid tot arrestaties, huisarrest, inbeslagname en de blokkade van ongeveer 8 miljoen euro.

De monitoringsactiviteiten van de Karipuna maken deel uit van het All eyes on the Amazon-project, dat wordt geleid door Greenpeace en Hivos samen met 9 organisaties op het gebied van mensenrechten en inheemse rechten, milieu, wetenschap en technologie en stelt inheemse gemeenschappen in staat om met hoogwaardige technologie bos te monitoren.