Greenpeace roept staatssecretaris Van Geel op einde te maken aan onnodige vervuiling

Amsterdam, Nederland — Onderzoek van Greenpeace toont aan dat het Nederlandse regenwater giftige stoffen bevat. Deze stoffen zijn aangetoond in meetpunten verspreid over heel Nederland. De hoeveelheden zijn bovendien bij locaties waar stoffen geproduceerd of worden toegepast, vaak veel hoger dan in de rest van Nederland. Greenpeace heeft bij de overhandiging van het rapport aan staatssecretaris Van Geel, de bewindsman opgeroepen om de aangetoonde stoffen op korte termijn te laten vervangen door onschadelijke alternatieven.

Onderzoek van Greenpeace toont aan dat het Nederlandse regenwater giftige stoffen bevat. Deze stoffen zijn aangetoond in meetpunten verspreid over heel Nederland. De hoeveelheden zijn bovendien bij locaties waar stoffen geproduceerd of worden toegepast, vaak veel hoger dan in de rest van Nederland. Greenpeace heeft bij de overhandiging van het rapport aan staatssecretaris Van Geel, de bewindsman opgeroepen om de aangetoonde stoffen op korte termijn te laten vervangen door onschadelijke alternatieven.

De onderzoekers vonden niet alleen nog toegestane stoffen, zoals HBCD, maar ook reeds verboden stoffen zoals musk-ambrette. Opvallende resultaten zijn de hoge concentraties van de ftalaten DINP en DIDP in Vlaardingen (producent Exxon), de concentratie HBCD, een broomhoudende brandvertrager, in Terneuzen (producent Broomchemie) en bisfenol-A (producent Resolution Performance Products).

De aanwezigheid van deze giftige stoffen in regenwater geeft aan dat nu afspraken gemaakt moeten worden, om problemen op langere termijn te voorkomen. Greenpeace wil dat staatssecretaris Van Geel op zeer korte termijn overleg voert met de chemische industrie om de onderzochte giftige stoffen te vervangen. Daarnaast moet de staatssecretaris het gebruik, toepassing en handel van deze stoffen verbieden. Bovendien moet de Nederlandse regering zich op Europees niveau hard maken voor substitutie. Dat kan in het nieuwe Europese chemicaliënbeleid dat nu ontworpen wordt.

In februari en maart heeft Greenpeace op 47 plaatsen in Nederland regenwater verzameld, waaronder op 23 middelbare scholen. Onderdeel van het onderzoek was een lessenserie op deze scholen over giftige stoffen in ons milieu. Verder is regenwater verzameld bij fabrikanten en toepassers van de onderzochte stoffen. Tevens waren er drie buitenlandse meetpunten. Het onderzoek richtte zich op POP’s (Persistent Organic Pollutants). Deze giftige stoffen zitten in consumentenproducten die wij dagelijks gebruiken. POP’s zijn moeilijk afbreekbaar, leggen lange afstanden af in het milieu (we vinden ze terug in huisstof, maar ook op de Noordpool), hopen zich op in het vetweefsel van mens en dier en zijn vaak hormoonverstorend. In dit onderzoek is gekeken naar de volgende POP’s: bisfenol-A, alkylfenolen, ftalaten (weekmakers), broomhoudende brandvertragers en synthetische musken. Deze stoffen worden bijvoorbeeld gebruikt in TV’s, matrassen, shampoo en parfums. Het onderzoek is uitgevoerd door TNO-MEP, een laboratorium dat gespecialiseerd is in milieu-onderzoek.

Greenpeace wil dat er snel een verbod komt op de productie en het gebruik van deze giftige stoffen. De industrie moet snel overstappen op niet-schadelijke alternatieven. Bovendien moeten nieuwe stoffen daadwerkelijk veilig zijn (voorzorgsprincipe) voor ze op de markt gebracht worden. Daarnaast moet informatie over stoffen en producten toegankelijk zijn voor iedereen. Alleen met deze maatregelen kan een eind gemaakt worden aan deze onnodige vervuiling van het milieu.