Actievoerders van Greenpeace trachtten vanmorgen een kabeljauwvisser op de Noordzee te stoppen. Een zwemmer, afkomstig van het Greenpeaceactieschip Arctic Sunrise, blokkeerde midden op zee de koers van de Schotse visser Endurance. Gekleed in een waterdichte pak hield zij het bord ‘Cod in crisis’ vast. Greenpeace voert actie tegen de gerichte vangst en significante bijvangst van kabeljauw om de ernstig aangetaste populatie voor verdere instorting te behoeden. Er moet een Europees verbod komen op de vangst van kabeljauw en dat grote delen van de Noordzee worden beschermt door middel van zeereservaten zodat de zee zich kan herstellen.

“Het gaat al jaren erg slecht met Noordzee kabeljauw, als we de
kabeljauw nu niet in bescherming nemen en de vangst stoppen is hier
in de toekomst helemaal geen kabeljauw meer”, stelt Femke Nagel,
campagneleider oceanen van Greenpeace Nederland en een van de
actievoerders. “Nadat de kabeljauw in Canada is uitgeroeid, wordt
nu ook de Noordzee en Oostzee leeggevist. Deze roofbouw moet direct
stoppen.”

Het vissersschip week niet van zijn koers; de actievoerder werd
opzij geduwd door de boeggolf en later opgepikt door een rubberboot
van Greenpeace. De actie vond plaats 40 mijl ten oosten van Unst,
het meest noordelijke eiland van Groot-Brittannië.

Nederlandse vissers hebben 9.6% van de Europese quota. Veel
Noordzeekabeljauw wordt in Nederland aangeland, ook door
buitenlandse vissers. Sinds begin dit jaar gaat het om ruim 200 ton
kabeljauw uit dit gebied.

ICES*, Het wetenschappelijke orgaan van de EU, adviseert al
jaren een nulvangst om de kabeljauw de kans te geven te herstellen.
Desondanks blijft de vangst en handel in kabeljauw uit de Noordzee
toegestaan. Wereldwijd stellen wetenschappers dat gesloten gebieden
waar geen schadelijke activiteiten zoals overbevissing plaats mogen
vinden, vispopulaties en hele ecosystemen de kans bieden om te
herstellen. Greenpeace voert daarom campagne voor het instellen van
zeereservaten die 40 procent van de oceanen moeten beslaan.

Greenpeace is op meer fronten actief tegen de overbevissing van
kabeljauw. Omdat de kabeljauwbestanden van de Noordzee zo sterk
teruglopen, komt veel kabeljauw uit de Barentsszee naar Nederland.
In de eerste helft van 2006 was bijna de helft van de aangelande
Barentsszee kabeljauw in Nederland illegaal gevangen, constateerde
Greenpeace in een rapport dat in februari werd gepubliceerd.

De Arctic Sunrise vaart de komende weken in de Noordzee om
verdere uitroeing van bedreigde kabeljauw te stoppen. Er wordt
momenteel door Europa gewerkt aan nieuwe wetgeving om de Europese
wateren te herstellen, de Kaderrichtlijn Mariene Milieu. Deze
wetgeving biedt Europa de kans om tot een netwerk van zeereservaten
te komen. Nagel: “Nederland en de Europese Unie moeten een eind
maken aan de vangst van kabeljauw en de Noordzee de ruimte geven om
te herstellen.”