Greenpeace: slechts 10 procent van oerbossen resteert

Nederland — Greenpeace lanceert vandaag geavanceerde kaarten, waarop duidelijk zichtbaar is hoe slecht het met de bossen en de oceanen is gesteld. Dit gebeurt op de Biodiversiteitstop in Brazilië (CBD). Uit de op gedetailleerde satellietbeelden gebaseerde kaarten blijkt dat op dit moment nog maar 10 procent van het landoppervlak bedekt is door onaangetaste oerbossen . Duidelijk wordt dat de biodiversiteit op aarde en in de oceanen in schrikbarend tempo afneemt. Greenpeace roept de politici op de topbijeenkomst op, een netwerk van beschermde gebieden in te stellen. Alleen zo kan een belangrijk deel van de biodiversiteit nog beschermd worden.

De beelden maken zichtbaar dat menselijke activiteiten, zoals
illegale houtkap en kaalkap voor landbouw, vernietigende effecten
hebben op de laatste oerbossen. Op de kaarten is te zien dat 82 van
de 148 landen volkomen ontbost zijn. Regeringen hebben zich tot nu
toe verscholen achter het gebrek aan kaarten en data. Deze
confronterende kaarten maken daar een eind aan.

Overheden kunnen de nieuwe kaarten gebruiken om een netwerk van
beschermde bos- en zeereservaten in te stellen. Daarnaast is
volgens Greenpeace een moratorium op de houtkap in de onaangetaste
gebieden noodzakelijk. Herstel van de oceanen is alleen mogelijk
als de sleepnetvisserij, één van de meest destructieve
vistechnieken, verboden wordt.

Verantwoordelijk minister Veerman (Landbouw) heeft Greenpeace
toegezegd dat Nederland zich tijdens de Biodiversiteitstop sterk
zal maken voor het snel instellen van de beschermde gebieden. Ook
staatssecretaris Van Geel, die Nederland vertegenwoordigt op de
CBD, beloofde vorige week bij de ontvangst van duizenden door
kinderen gevouwen papieren paradijsvogels daadkrachtige afspraken
te maken. “Alleen als politici overgaan tot actie en niet alleen
loze woorden bezigen, kunnen we voorkomen dat de komende twintig
jaar een groot deel van de biodiversiteit voor altijd verdwijnt,”
zegt Hilde Stroot, campagneleider bossen van Greenpeace
Nederland.

De lancering van de kaarten valt samen met de
Greenpeace-campagne voor de bescherming van het Paradise Forest van
Papoea-Nieuw-Guinea. Actievoerders, waaronder enkele Nederlanders,
helpen de lokale bevolking met het demarkeren van het oerbos dat
hun eigendom is. Het formeel in kaart brengen van stammengrenzen is
een succesvolle methode om de bossen te beschermen tegen houtkap.
Via www.greenpeace.nl/redhetoerbosnu.nl en door een toer met een
speciale bossenbioscoop roept Greenpeace Nederlanders op hun
bezorgdheid voor de bossen aan minister Veerman over te
brengen.

De bossenkaarten zijn te bekijken via Google Earth on www.intactforests.org

Voor de oceanenkaarten zie http://oceans.greenpeace.org/highseas-map

1. Bossen groter dan 500 kilometer zijn in kaart gebracht.
Bosgebieden die kleiner zijn maar een hoge natuurwaarde bezitten
zijn buiten beschouwing gelaten.