Amsterdam, Nederland — Het Greenpeaceschip de Esperanza is vandaag begonnen met de afbakening van het eerste grootschalige beschermde gebied in de Noordzee. Op positie 54.34 graden Noorderbreedte, 1.50 graden Oosterlengte werd de eerste boei met een hoogte van 5 meter en een gewicht van 4000 kilo geplaatst. De komende dagen zullen meer boeien volgen om het gebied verder te markeren. Het reservaat Doggersbank ligt 180 zeemijl ten noorden van Nederland en beslaat zeegebieden van Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken en Noorwegen. De Doggersbank is een van de 17 zeereservaten die volgens Greenpeace nodig zijn in de Noordzee en de Oostzee om de natuur in zee te laten herstellen. In deze gebieden mag geen zand- en grindwinning, nieuwe olie- en gaswinning en visserij meer plaatsvinden. In totaal omvatten de zeereservaten 40 procent van het oppervlak van deze zeeën.

Natuurreservaten op de Noordzee – Save Our Seas

Het Greenpeaceschip de Esperanza is vandaag begonnen met de
afbakening van het eerste grootschalige beschermde gebied in de
Noordzee. Op positie 54.34 graden Noorderbreedte, 1.50 graden
Oosterlengte werd de eerste boei met een hoogte van 5 meter en een
gewicht van 4000 kilo geplaatst. De komende dagen zullen meer
boeien volgen om het gebied verder te markeren. Het reservaat
Doggersbank ligt 180 zeemijl ten noorden van Nederland en beslaat
zeegebieden van Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken
en Noorwegen. De Doggersbank is een van de 17 zeereservaten die
volgens Greenpeace nodig zijn in de Noordzee en de Oostzee om de
natuur in zee te laten herstellen. In deze gebieden mag geen zand-
en grindwinning, nieuwe olie- en gaswinning en visserij meer
plaatsvinden. In totaal omvatten de zeereservaten 40 procent van
het oppervlak van deze zeeën.

“Door jarenlange vervuiling, verstoring en overbevissing van de
zee raken we steeds meer natuur kwijt. De meeste visbestanden in
deze zee, zoals de schol, staan er slecht voor,” zegt Arjen Boon,
zeebioloog bij Greenpeace Nederland. “Er is praktisch geen gebied
dat niet door visserij verstoord is. Nog elke dag varen er oude en
onveilige tankers vlak langs de Waddenzee, dus een ramp zoals met
de Prestige kan hier ook gebeuren. Grote zeereservaten zijn nodig,
zodat de natuur en ook de vis zich kan herstellen. Dat is goed voor
de vis en de visserij.”

Het huidige beheer van de Europese zeeën schiet te kort, vindt
Greenpeace. Het beleid is versnipperd over de afdelingen visserij,
natuurbeheer, scheepvaart etcetera en werkt daardoor niet. De
visquota zijn te zeer een economisch compromis, dat erg op de korte
termijn is gericht en voorbij gaat aan wetenschappelijke adviezen.
De meeste visbestanden zijn de laatste jaren steeds verder gedaald.
Zoals de kabeljauw: deze vis staat op de lijst van bedreigde
diersoorten van OSPAR, het overlegorgaan voor de Noord-Oost
Atlantische Oceaan. Toch staat de Europese Visserijraad elk jaar
weer te hoge vangsthoeveelheden toe.

Andere problemen in de Noordzee en Oostzee zijn het jaarlijks
verdrinken van duizenden dolfijnen en walvissen in visnetten.
Vervuiling vanaf land vergiftigt de zeeën. Slecht onderhouden
schepen vormen een risico voor de gehele zee. De sterk toenemende
zand- en grindwinning brengt grote ecologische schade toe aan het
bodemleven.

Alleen door zeereservaten in te stellen, de visserijtechnieken
te veranderen, een veilige en schone scheepvaart af te dwingen en
de vervuiling met olie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen te
stoppen, valt het tij te keren.

Met het afbakenen van het Doggersbankreservaat heeft Greenpeace
een begin gemaakt met een beter beheer van de zee. Ook Nederlanders
kunnen meehelpen aan de instelling van zeereservaten. Op
www.steundenoordzee.nl is het mogelijk virtueel een boei te
plaatsen en een steunbetuiging voor de Noordzee achter te laten.
Dat helpt Greenpeace om Brussel ervan te overtuigen van de noodzaak
van een beter beheer van de zee met behulp van zeereservaten.