Amsterdam, Nederland — Maandenlang hebben illegale gentechaardappelen ongemerkt op Zweedse akkers gestaan. Een dochteronderneming van chemieconcern BASF heeft, naar het lijkt, pootaardappels met elkaar verwisseld. Greenpeace ziet dit incident als een belangrijke waarschuwing voor de Nederlandse overheid, die vooralsnog meent dat genetisch gemanipuleerde aardappels prima te scheiden zijn van gangbare of biologische exemplaren.

Maandenlang hebben illegale gentechaardappelen ongemerkt op
Zweedse akkers gestaan. Een dochteronderneming van chemieconcern
BASF heeft, naar het lijkt, pootaardappels met elkaar verwisseld.
Greenpeace ziet dit incident als een belangrijke waarschuwing voor
de Nederlandse overheid, die vooralsnog meent dat genetisch
gemanipuleerde aardappels prima te scheiden zijn van gangbare of
biologische exemplaren.

Door de verwisseling zijn velden met de legale gentechaardappel
Amflora, die sinds dit voorjaar ook in Nederland is toegestaan,
vervuild geraakt met de experimentele Amadea. Deze gentechpieper is
nooit volledig getest op zijn mogelijke risico voor mens en milieu.
De Zweedse autoriteiten eisen dat de akkers onmiddellijk
opgeschoond worden en vragen ook om onderzoek naar vergelijkbare
akkers in Duitsland en Tsjechië.

“Niemand weet wat de gevolgen van een grotendeels ongetest
gentechgewas in het open veld zijn”, stelt Herman van Bekkem,
campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace. “Dit is het eerste
jaar dat de Amflora wordt geteeld. We zien nu al dat nota bene BASF
zijn eigen piepers niet uit elkaar kan houden. Gentechaardappels op
Nederlandse akkers zouden ervoor kunnen zorgen dat boeren geen
garantie meer kunnen geven van een gentechvrije oogst.”

Het gaat hier allerminst om een geïsoleerd voorval. Onlangs nog
moesten in Duitsland duizenden hectaren illegale gentechmaïs
vernietigd worden, omdat de natuurlijke zaden vervuild waren
geraakt. “Met het enthousiasme van de Nederlandse regering over de
teelt van gentechgewassen op onze akkers, is de kans groot dat we
dit soort vervuiling van gewassen ook in ons land gaan zien”, stelt
Van Bekkem.

De Nederlandse pootgoedsector is een van de belangrijkste ter
wereld. Vervuiling met gentechaardappels, legaal of illegaal, zou
een enorme strop zijn voor boeren en veredelaars. “Minister Verburg
zou zich moeten inspannen om de keuzevrijheid en de reputatie van
de Nederlandse gentechvrije pootgoedsector te beschermen. Ze moet
er bij de Europese Commissie voor pleiten een pas op de plaats
maken wat betreft de toelating van nieuwe gentechgewassen, totdat
we alle gevolgen van dit soort planten kunnen overzien.”