Greenpeace verheugd met besluit over sloopschepen

Amsterdam, Nederland — De internationale wetgeving beschouwt sloopschepen voortaan als afval en de aangesloten landen moeten erop toezien dat de export van deze schepen gebeurt volgens de regelgeving van de Bazel Conventie. Greenpeace vindt de inspanningen van Nederland als voorzitter van de EU doorslaggevend in deze mijlpaal voor mens en milieu tijdens de vergadering van de Bazel Conventie in Genève.

Sloopstrand in Alang, India ©Greenpeace/Heeneman

De internationale wetgeving beschouwt sloopschepen voortaan als
afval en de aangesloten landen moeten erop toezien dat de export
van deze schepen gebeurt volgens de regelgeving van de Bazel
Conventie. Greenpeace vindt de inspanningen van Nederland als
voorzitter van de EU doorslaggevend in deze mijlpaal voor mens en
milieu tijdens de vergadering van de Bazel Conventie in Genève.

Sinds 1995 is het weliswaar verboden afval te exporteren van
rijke naar arme landen maar dat gold niet voor scheepswrakken.
Sloopschepen die giftige componenten bevatten, zoals asbest, PVC,
verfresten en olieresten werden vervoerd naar landen zoals India,
Bangladesh, Turkije en China om daar gesloopt te worden. Dit is nu
in één klap voorkomen dankzij het besluit dat sloopschepen ook
afval zijn. Voortaan moeten 163 aangesloten landen erop toezien,
dat er toestemming is van het importland voordat het sloopschip
getransporteerd wordt en dat het slopen op een milieuverantwoorde
manier gebeurd. Ook moet het grensoverschrijdende vervoer van
gevaarlijke afval tot een minimum worden gereduceerd.

“Mens en milieu in landen als Bangladesh, Turkije en India
hoeven niet langer de last van giftige sloopschepen te dragen,”
zegt Marietta Harjono, campaigner Shipbreaking “Op dit moment staan
ongeveer 2200 enkelwandige olietankers klaar om uit de roulatie
gehaald te worden, dus dit besluit had geen dag later moeten
komen.”

Dit besluit vestigt ook de aandacht op de noodzaak voor
verantwoorde scheepssloop in de rijke landen die de schepen
schoonmaken voor transport naar arme landen. Met name de
slooplanden hadden hierop aangedrongen. Tegelijkertijd stimuleert
de nieuwe regel de aangesloten landen hulp te bieden aan de
ontwikkelingslanden om de sloopvoorzieningen op een verantwoorde
wijze te verbeteren.

Jarenlang waren overheden, de scheepsindustrie en andere
verantwoordelijken terughoudend om bindende maatregelen te treffen
tegen export van sloopschepen. De Verenigde staten, Japan en de
scheepsindustrie bleven fel gekant tegen de inmenging van de Bazel
conventie. Dankzij een intensieve campagne is het Greenpeace gelukt
de wetgeving voor sloopschepen op de internationale agenda te
krijgen. “Dit besluit betekent dat de export van niet-gemelde
sloopschepen vanaf vandaag eindelijk illegaal is geworden en dus
met onmiddellijke ingang moet stoppen” , aldus Marietta
Harjono.