Amsterdam, Nederland — Actievoerders van Greenpeace blokkeren vandaag in de Finse haven Kemi een schip met papier gemaakt van illegaal hout. Greenpeace wil voorkomen dat het schip vertrekt, omdat voor de productie van dit papier de laatste stukken oerbos van Europa worden gekapt. Papierproducent Stora Enso verwerkt het hout uit de oerbossen van Noord-Lapland, ondanks dat de kap in deze bossen volgens de Finse milieuwetgeving verboden is.

Actievoerders van Greenpeace hebben in de Finse haven Kemi een schip met papier geblokkeerd. Het papier is gemaakt van illegaal gekapt hout uit de laatste stukken oerbos van Europa. ©Greenpeace

“Het is ongehoord dat dit duizenden jaren oude oerbos illegaal
wordt gekapt en tot magazines en kranten wordt verwerkt,” zegt
Matti Liimaitainen, campagneleider bossen van Greenpeace Finland.
“Stora Enso moet stoppen met het afnemen van dit illegaal gekapte
hout, waarvoor de oerbossen worden verwoest.”

De eeuwenoude Finse oerbossen zijn cruciaal als leefgebied voor
bedreigde dieren als de siberische gaai en de bruine beer. Zij zijn
afhankelijk van de rijke biodiversiteit in deze eeuwenoude
oerbossen en kunnen niet leven in de eentonige en doods uitziende
productiebossen die ervoor in de plaats komen. Ook de inheemse Sámi
rendierherders van Noord-Lapland zijn afhankelijk van deze stukken
oerbos, vanwege het voedsel voor hun vrij grazende rendierkuddes.
In de wintermaanden leven de rendieren van de korstmossen, die
alleen voorkomen in dit eeuwenoude oerbos.

De Sámi hebben papierproducent Stora Enso en de Finse overheid
herhaaldelijk verzocht te stoppen met het verwoesten van de
oerbossen. Als protest tegen de actie sloegen actievoerders van
Greenpeace dit voorjaar hun kamp op in de besneeuwde bossen en
markeerden de oerbossen, om aan te geven welke bossen biologisch
extra waardevol zijn. Aanvankelijk hadden de acties succes: Sámi en
houtkappers gingen aan de onderhandelingstafel, maar het overleg
brak af en de houtkap begon weer. Ook juridisch staan de Sámi in
hun recht: eind oktober beval de rechtbank de Finse overheid de kap
van het oerbos in één van de bedreigde bosgebieden onmiddellijk
stil te leggen. De overheid heeft dit bevel echter naast zich
neergelegd. Wel is houtkapbedrijf Metsähallitus vorige week nog
veroordeeld tot het betalen van een boete van 80.000 euro wegens
het illegaal kappen in Nelim, een van de gebieden met oerbos. Toch
kapt het bedrijf door.

“De Finse regering zou zijn bevolking, cultuur én erfgoed moeten
respecteren, in plaats van illegaal en in strijd met hun eigen
wetgeving te kappen. Dit oerbos moet beschermd worden en niet
illegaal worden getransformeerd in goedkope weggooi producten,”
aldus Liimatainen.

De oerbossen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Europa
heeft het overgrote deel van zijn oerbossen al vernietigd,
wereldwijd resteert nog maar 20 procent oerbos. Met de huidige
snelheid waarin deze bossen worden vernietigd zijn vele dier- en
plantensoorten binnen een tiental jaren uitgestorven. Greenpeace
eist van de overheden dat ze de bossen beschermen en wetgeving
ontwikkelen om de illegale houtkap onmiddellijk te stoppen. Er
moeten grote beschermde bosgebieden worden aangewezen.