Amsterdam, Nederland — Elk jaar verdrinken zo’n 10.000 dolfijnen in de netten van de spanvisserij op zeebaars in het Engelse Kanaal, de Keltische Zee en de Golf van Biskaje. Dat is vijf tot tien keer het sterftepercentage dat deze populaties aankunnen. Als er niets verandert dreigen deze dieren in tien jaar te verdwijnen uit deze zeeën. Het actieschip Esperanza van Greenpeace is op dit moment in deze wateren voor acties tegen de vissersschepen in wiens enorme visnetten soms wel vijftig dolfijnen tegelijk verdrinken. De actievoerders zijn er al enkele keren in geslaagd om visserschepen te stoppen voor dolfijnen in hun netten terecht kwamen.

Dolfijnen in het Engels Kanaal. ©Greenpeace/Davison

Elk jaar verdrinken zo’n 10.000 dolfijnen in de netten van de
spanvisserij op zeebaars in het Engelse Kanaal, de Keltische Zee en
de Golf van Biskaje. Dat is vijf tot tien keer het
sterftepercentage dat deze populaties aankunnen. Als er niets
verandert dreigen deze dieren in tien jaar te verdwijnen uit deze
zeeën. Het actieschip Esperanza van Greenpeace is op dit moment in
deze wateren voor acties tegen de vissersschepen in wiens enorme
visnetten soms wel vijftig dolfijnen tegelijk verdrinken. De
actievoerders zijn er al enkele keren in geslaagd om visserschepen
te stoppen voor dolfijnen in hun netten terecht kwamen.

Biologen aan boord van de Esperanza documenteren de verspreiding
van dolfijnen en onderzoeken de dode dolfijnen die ze in zee
drijvend aantreffen. De spanvisserij op zeebaars blijkt gevaarlijk
voor dolfijnen. Twee vissersschepen slepen samen een net, zo groot
als enkele voetbalvelden, tussen hen in. Tijdens het
zeebaarsseizoen, februari tot en met maart, spoelen zo’n duizend
dode dolfijnen aan op de kusten van Engeland en Frankrijk. Ze
hebben vaak overduidelijke verwondingen van de netten waar ze in
paniek uit hebben willen ontsnappen. “Dat is nog maar het topje van
de ijsberg. Meestal zinken de dode dolfijnen of worden opgegeten”,
vertelt Sarah Duthie, campagneleider van Greenpeace op de
Esperanza.

Eerder deze week troffen de actievoerders meerdere verdronken
dolfijnen temidden van een vloot vissersschepen. Aan de
lichaamstemperatuur was te zien, dat de dieren nog maar net dood
waren.

Greenpeace wil dat de vissers meer moeite doen om te voorkomen
dat dolfijnen in hun netten verdrinken. Bijvoorbeeld door gebieden
waar veel dolfijnen voorkomen te vermijden. Ook kunnen andere
vismethodes worden ingezet, waarbij geen dolfijnen worden
bijgevangen. De Europese Habitatrichtlijn verplicht EU-landen om
dolfijnen en bruinvissen en hun leefgebied te beschermen. Echter,
alle EU-landen hebben tot nu toe verzaakt om maatregelen te nemen.
Greenpeace eist dat deze landen zo snel mogelijk werk maken van
deze verplichting en dolfijnen en bruinvissen de hoognodige
bescherming te geven.

Wereldwijd sterven 300.000 dolfijnen en walvissen door visserij,
vervuiling en geluidsoverlast. Ook in de Noordzee en de Oostzee
vinden honderden dolfijnen de verdrinkingsdood in de netten van de
visserij. In hun campagnes dringt Greenpeace aan op een beter
beheer van de zeeën. Zo wil Greenpeace dat, net als op land,
natuurreservaten op zee worden ingesteld zodat de natuur en
commerciële visbestanden zich kunnen herstellen.

De actievoerders en onderzoekers aan boord van Greenpeaceschip
Esperanza zijn telefonisch bereikbaar. Ook is indrukwekkend
beeldmateriaal beschikbaar van dolfijnen, van acties tegen
vissersschepen en van de aangetroffen dode dolfijnen.