Na drie intensieve jaren was 2020 het laatste jaar van het prachtige project ‘’Russische brandweerteams bestrijden klimaatverandering’’. Hieronder kijken we terug op de resultaten van de afgelopen drie jaar, waar we enorm trots op zijn. Dankzij het geloof van onze supporters in onze aanpak en de financiële steun van €2,4 miljoen van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, hebben we duurzaam impact kunnen maken voor nu en de toekomst. 

Belangrijkste resultaten

We zijn ontzettend trots op de resultaten van dit hoopvolle project : 31% minder grasbranden en 95% minder veenbranden in heel Rusland. 

Foto: Yulia Petrenko
Foto: Yulia Petrenko

Ondank de komst van de pandemie hebben we in 2020 de vrijwilligersgroepen begeleid naar meer onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, en konden we via online tools de community blijven ontwikkelen. We zijn erin geslaagd om het aantal vrijwilligersgroepen sinds 2018 te vervijfvoudigen van vier naar eenentwintig. Daarnaast zien we ook dat de vrijwilligers onze aanpak en expertise over hebben genomen; er zijn vijf regionale trainingskampen zelfstandig georganiseerd zonder onze actieve steun.

De brandpreventie campagne in landelijke media en in het onderwijs was zeer succesvol. Het heeft mythes ontkracht rondom het ontstaan van gras en veenbranden. En we zijn enorm trots dat de mediacampagne zo zeer gewaardeerd wordt en dat deze de komende drie jaar – ook zonder onze actieve deelname – wordt voortgezet.

Na aanleiding van het door experts voor brandbestrijding bij GP Rusland geschreven handboek over veenherstel, zullen er in 2021 drie tot vier regio’s veenherstel projecten georganiseerd worden, geïnitieerd door lokale vrijwilligers en autoriteiten. 

Project tijdens Corona

Door de Corona-pandemie zullen een aantal doelen van het project worden geïntegreerd in de lopende bosbranden campagne in Rusland vanaf 2021, zodat wij verder kunnen werken aan de zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de vrijwilligersgroepen.  

Tegelijkertijd bood de pandemie een aantal onverwachte kansen. Het gaf bijvoorbeeld een grote impuls aan het e-learning-systeem op de betrokken scholen, en we konden onze interactieve brandpreventie materialen voor kinderen snel integreren. Omdat e-learning ook onder volwassenen heel populair werd, hebben we dit ook gebruikt om ons trainingsprogramma en materiaal aan te passen aan deze nieuwe realiteit en te investeren in het bereiken van een nieuw publiek.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze geweldige resultaten ons in staat stelt om een transitie in het Russische bosbeheer systeem te bereiken: betere brandpreventie en -bestrijding om onze boreale bossen te kunnen beschermen. We hebben een driejarig model ontwikkeld om de vrijwilligersbeweging nauw te integreren in het bestaande brandbestrijdingssysteem op lokaal, regionaal en federaal niveau, en om vrijwilligers- en staat bestrijding teams een boost te geven.

Foto: Yulia Petrenko

We zijn ontzettend trots op het team en op alle vrijwilligers die met hun harde werken hebben laten zien dat we met z’n allen zichtbaar impact kunnen maken. En we zijn dankbaar voor de support die we krijgen van onze Greenpeace supporters en de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.