Greenpeace is blij met het instellen van een beschermd gebied van 4,5 miljoen km2 in de Stille Oceaan. Een groep van acht eilanden in de Pacific kondigde op 1 januari 2011 de beschermde status van het gebied af.

Om de dalende populaties van grootoogtonijn en geelvintonijn die daar leven te beschermen, wordt de schadelijke ringnetvisserij in dit gebied verboden. Het enorme gebied behelst vijf verschillende gebieden in het westelijke en centrale gedeelte van de Stille Oceaan.

Betere bescherming Stille Oceaan

Het besluit van de eilanden wordt gecontroleerd door het vergeven van vergunningen aan tonijnvissersschepen. Lagi Toribau, campagneleider oceanen van Greenpeace Pacific, is verheugd dat de Stille Oceaan hiermee iets beter wordt beschermd. ‘Dit is een historisch moment voor de Stille Oceaan, het zeeleven en voor onze toekomst en een eerste stap richting het instellen van zeereservaten’. Zeereservaten zijn gebieden die voor alle schadelijke menselijke gebruiken worden beschermd.

Nog veel werk te doen

De ‘Western and Central Pacific Fisheries Commission’ (WCPFC) is er afgelopen december niet in geslaagd om een overeenkomst te bereiken om deze gebieden te beschermen. De Europese Unie en Zuid-Korea blokkeerden het voorstel dat opriep voor betere bescherming van de vispopulaties in deze gebieden. Daardoor zijn op dit moment nog 40 schepen in staat om het vangstverbod te omzeilen en is er nog veel werk te doen voordat we van een echt zeereservaat kunnen spreken.

Bescherming van tonijn

De acht eilandstaten hebben ook beloofd om de visserij met 30% te beperken in hun exclusieve economische zone (EEZ), om tonijn te redden van overbevissing. Hiermee willen ze tevens verzekeren dat de visserij niet slechts verplaatst wordt naar onbeschermde gebieden. De volgende stap ter bescherming van tonijn is een verbod op het gebruik van zogenaamde lokvlotten ‘fish aggregating devices‘(FAD’s), die veel bijvangst van jonge grootoog- en geelvintonijn, maar ook haaien en schildpadden tot gevolg hebben.

Project Oceans

Greenpeace voert campagne voor een wereldwijd netwerk van zeereservaten die 40% van de wereldzeeën omvat en voor een duurzame visserijsector. Beide zijn nodig om de gezondheid van  onze oceanen te herstellen. Het werk van Greenpeace voor levende oceanen wordt gesteund door de Postcode Loterij.