Het onkruidgif Roundup, een van de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen ter wereld, kan zeer schadelijk zijn voor mens en milieu. Het gif, geproduceerd door chemiegigant Monsanto, kan een rol spelen in de ontwikkeling van kanker en is mogelijk hormoonverstorend. Dat blijkt uit het rapport dat Greenpeace vandaag, samen met de Britse organisatie GMFreeze, publiceert.


Rapport herbiciden tolerantie en gentechgewassen

Tot nu was de toestemming voor het gebruik van Roundup en glyfosaat – de gifstof in dit middel – gebaseerd op onderzoeken die producenten, waaronder Monsanto, zelf uitvoerden. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt echter dat het gif een groot risico voor de gezondheid kan zijn. Daarom roepen wij op om de vergunning voor het gebruik van Roundup en andere glyfosaatbestrijdingsmiddelen zo snel mogelijk opnieuw te laten beoordelen.

Ernstige gezondheidsgevolgen

Het bestrijdingsmiddel Roundup wordt wereldwijd op grote schaal gebruikt. Van onkruidbestrijding op stoepen en schoolpleinen tot het besproeien van mega-akkers met maïs of sojabonen. Het rapport, een analyse van bijna tweehonderd onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken, laat verbanden zien tussen het gif en de ontwikkeling van kanker. Ook kan het middel zorgen voor schade aan dierlijke cellen, hormoonverstorend werken en wordt het zelfs in verband gebracht met de ziekte van Parkinson.

Gentech zorgt voor meer gif

Roundup landbouwgif is een bestrijdingsmiddel dat meestal samen wordt gebruikt met gentechgewassen. Maar omdat deze gewassen door genetische manipulatie immuun zijn gemaakt voor Roundup en glyfosaat – en de onkruiden zelf ook ongevoelig worden voor altijd hetzelfde gif- , zijn boeren genoodzaakt om steeds meer gif te gebruiken bij het bestrijden van onkruid. ‘De belofte van Monsanto, dat de onkruidbestrijding met de ‘Roundup Ready’ gewassen gemakkelijker en goedkoper zou worden, is dus onjuist’, stelt Herman van Bekkem, gentech- en landbouwdeskundige bij Greenpeace. ‘Gentech zorgt pertinent niet voor duurzame landbouw, maar juist voor meer gif en minder biodiversiteit. Slimme duurzame landbouw heeft gentech en gif niet nodig.’ Daarom vraagt Greenpeace staatssecretaris Atsma om een verbod in te stellen voor proeven en teelt van ‘Roundup Ready’ maïs in Nederland.

Ga naar het rapport ‘Herbiciden tolerantie en gentechgewassen’ >>

Zorg voor duurzame landbouw

Gewassen die op een natuurlijke manier zijn verbouwd, zijn gezond voor mens en milieu. Daarom voert Greenpeace campagne voor duurzame landbouw. Daarin is geen plaats voor giftige bestrijdingsmiddelen en genetische manipulatie, want de nadelen en risico’s daarvan zijn te groot.

Onze oplossing? Die is simpel: behoud biodiversiteit, zorg voor duurzame landbouw, ga uit van het voorzorgprincipe en bewaak keuzevrijheid voor producenten én consumenten. Lees meer >>