Illegaal hout kappen in Brazilië blijft lucratief, mede dankzij Nederland. De NVWA erkent de nalatigheid.

De handel in illegaal hout is volgens Interpol wereldwijd goed voor 30 tot 100 miljard dollar. Het vernietigt enorme stukken kostbare natuur, kost dieren en mensen hun leven en werkt corruptie en fraude in de hand. Maar in Nederland krijgen bedrijven die betrapt worden op de handel in deze ‘gestolen bomen’ maar liefst een half jaar de tijd om een andere handelaar te zoeken, blijkt uit nieuw onderzoek.

Het spoor komt weer uit in Nederland

 Het spoor van illegaal gekapt hout uit de Amazone bracht Greenpeace-onderzoekers opnieuw naar Nederland. Houthandelaren blijven hier illegaal en verdacht hout inkopen. De controles van onze ‘houtpolitie’, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) zijn onvoldoende en sancties zijn er niet. Met deze lakse houding faciliteert deze Nederlandse ‘houtpolitie’ de vernietiging van Braziliaans regenwoud. 

Rapporten laat zien waar de NVWA faalt

Greenpeace heeft sinds 2014 voor maar liefst 19 bedrijven handhavingsverzoeken ingediend, omdat we verdacht hout vermoedden of vonden. Via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kregen we de inspectieverslagen in handen. Deze papieren bevestigen de resultaten uit het onderzoek:

  1. De NVWA keurt bedrijven goed die geen maatregelen nemen om de import van illegaal hout tegen te gaan. Zulke maatregelen zijn wel verplicht
  2. Overtreders krijgen een waarschuwing en een half jaar de tijd om hun leven te beteren. Een veel te lange periode
  3. De NVWA reageerde in 4 gevallen pas na 9 maanden op een handhavingsverzoek van Greenpeace. In 2 zaken was de inspectie na 14 maanden nog steeds niet afgerond
  4. Zeker 3 Nederlandse bedrijven gaan ondanks inspecties door met de import van fout hout
  5. Er is tot nu toe geen enkele sanctie opgelegd aan overtreders

Regering heeft de middelen én de verplichting

De vernietiging van ’s wereld grootste regenwoud gaat elke dag door. Meike Rijksen, campagneleider bij Greenpeace Nederland, vindt het onbegrijpelijk. ‘De wereldwijde regenwouden worden gesloopt, onze regering staat erbij en kijkt ernaar.’ Met de Europese houtverordening is Nederland verplicht om in te grijpen.

NVWA geeft de nalatigheid toe, wat doet Economische Zaken?

De NVWA heeft inmiddels laten weten het nalatige handelen te onderkennen en steeds strenger te gaan controleren. Een goed begin, maar Greenpeace wil dat Martijn van Dam, de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken, zijn tanden laat zien. Hij moet zijn uitvoeringsinstantie snel veel strenger laten optreden tegen de handel in fout hout, want de blunders stapelen zich op.

Grijp jij in? Teken de petitie aan de staatssecretaris.
Lees hier het nieuwste onderzoeksrapport Amazon’s Silent Crisis: Partners in crime.

 

aap

Bossen zijn van levensbelang

Bossen zijn prachtig en van levensbelang voor een gezond klimaat. Maar doordat bomen massaal worden gekapt, verdwijnen ecosystemen én raken veel mensen en dieren hun leefomgeving kwijt. Ook komen er door die kap grote hoeveelheden CO2 vrij.

Greenpeace wil dat uiterlijk in 2020 de ontbossing in de laatste tropische regenwouden is gestopt. Lees meer >>