De regering trekt 25 miljard uit, maar kwetsbare natuur staat nú op omvallen. Al vóór 2025 moet de nieuwe minister voor Natuur en Stikstof stevig ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoekscentrum B-WARE in opdracht van Greenpeace Nederland. 

Het nieuwe kabinet presenteerde in december 2021 het regeerakkoord waarin staat dat het bedrag om de natuurcrisis aan te pakken vervijfvoudigd is. Maar liefst 25 miljard euro wordt de komende 15 jaar uitgetrokken om onze landbouw te hervormen. Kortom, een grote stap in de aanpak van de natuurcrisis. We hadden echter grote zorgen over of het totale pakket aan maatregelen voldoende was om de meest kwetsbare natuur te herstellen. En terecht, zo blijkt nu. 

25 miljard euro!

Toen we begin 2021 onze #natuurzaak campagne lanceerden, werd er voor natuurbescherming vanuit de overheid ‘maar’ 5 miljard euro beschikbaar gesteld. Iedereen wist dat dit nooit genoeg was om de meest kwetsbare Nederlandse natuur te redden, dus gingen we samen met jou, andere groene organisaties, lokale voedselinitiatieven, toekomstboeren en de natuurbeweging in Nederland actievoeren.

Door onze aankondiging van een mogelijke rechtszaak, de natuurzaak-petitie die jij samen met heel veel anderen ondertekende, en door (letterlijk) op het dak van de Tweede Kamer te klimmen, hebben we in 2021 de druk op de politiek flink opgevoerd. De 25 miljard die nu zwart op wit in het regeerakkoord staat, is het bewijs dat actievoeren voor natuurbescherming werkt! 

In het voorjaar meer duidelijkheid over besteding miljarden

Het wachten is op een plan van de overheid dat inzichtelijk maakt hoe de 25 miljard wordt besteed, we verwachten dat in het voorjaar de eerste informatie hierover naar buiten komt. In dit plan willen we meer duidelijkheid krijgen van de overheid over hoe snel er wordt ingegrepen en hoeveel ze investeren in de omslag naar écht duurzame landbouw, want dat is noodzakelijk om de natuurcrisis aan te pakken. Er is namelijk ook een risico dat geld geïnvesteerd wordt in de verkeerde ‘oplossingen’, zoals technische stalmaatregelen. 

Geen tijd te verliezen voor de Nederlandse natuur

De natuurcrisis laat niet op zich wachten. Veel Nederlandse natuur staat namelijk op omvallen. Er is dus geen tijd te verliezen. Daarom hebben we door ecoloog Bobbink en zijn team nieuw onderzoek laten doen naar de herstelbaarheid van alle zeer stikstofgevoelige natuur in Natura-2000 gebieden door heel Nederland. De conclusies is helder: de nieuwe minister heeft nog tot eind 2025 om de stikstofuitstoot drastisch terug te dringen om de meest kwetsbare natuur te redden. 

Stikstofuitstoot in Nederland al bijna 50 jaar te hoog

Wist je dat de stikstofuitstoot uitstoot in Nederland al bijna vijftig jaar te hoog is? Hierdoor raakt stikstofgevoelige natuur steeds verder beschadigd en wordt de biodiversiteit aangetast. Het nieuwe rapport van ecoloog Bobbink laat zien dat voor een ‘zwarte lijst van 14 habitats’ snel moet worden ingegrepen, omdat er al te lang te veel stikstof op neerslaat is, en de mogelijkheid om deze natuur met herstelmaatregelen te herstellen gering is. Als de stikstofneerslag niet binnen vier jaar teruggedrongen is, dan is het risico op verlies van of onherstelbare schade aan deze natuurtypen aanzienlijk. 

Om de natuur van deze ‘zwarte lijst’ te kunnen behouden, rest daarom nog maar één uitweg: de stikstofuitstoot moet drastisch en in hoog tempo omlaag. En dat in een ongekend kort tijdsbestek van 4 jaar, dus de huidige kabinetsperiode.

Kortom, een simpele en concrete oproep aan de nieuwe minister: Zal zij zich inzetten voor unieke zandverstuivingen op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen of de Nieuwkoopse plassen, kwetsbaar duingebied zoals de Noord-Hollandse duinen en oude eikenbossen op de Veluwe? Dit zijn namelijk pijnlijke voorbeelden van natuur die steeds verder wordt aangetast. De overmaat aan stikstof verstoort het functioneren van ecosystemen met als gevolg instorting van de kenmerkende biodiversiteit. Wat dan nog rest zijn verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden waar steeds minder voor Nederland en Europa unieke soorten leven. 

Minister Van der Wal, aan de slag! 

Het kabinet kan niet langer wachten met maatregelen en zal direct aan de slag moeten. Alle sectoren moeten bijdragen aan het oplossen van het probleem, zowel de veehouderij, de luchtvaart, het verkeer als de industrie. De grootste bron van de stikstofneerslag is de Nederlandse landbouw, en dan met name de veehouderij. Daarom is een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren absoluut noodzakelijk. Kortom, minister Van der Wal, aan de slag! 

Ook dit jaar zullen wij ons weer vol in gaan zetten om de natuur in Nederland te beschermen en herstellen. We zullen de uitwerking van de plannen en de ontwikkelingen van de komende maanden nauwlettend in de gaten houden en tot (juridische) actie overgaan waar nodig.

STIKSTOF EN DUURZAME LANDBOUW

De stikstofcrisis maakt pijnlijk duidelijk dat het klimaat, natuur en dieren lijden onder de enorme vlees- en zuivelproductie. Spreek je uit voor duurzame landbouw!

Teken de petitie