Eindelijk! Onze ‘houtpolitie’, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), heeft de eerste sanctie opgelegd aan een Nederlandse houtimporteur voor het overtreden van de illegaal houtwet. Een prachtig begin. Aan staatssecretaris Van Dam de taak zijn Europese collega’s op te porren ook in actie te komen.

Aanleiding tot de sanctie was ons onderzoek naar de omstreden Kameroenese houthandelaar CCT. Van deze houthandel is bekend dat zij hout koopt van bedrijven die betrokken zijn bij illegaliteiten en naar Europa exporteert. Het Nederlandse bedrijf Fibois BV in Purmerend bleek een van de importeurs. Greenpeace legde deze link bloot en vroeg de NVWA de wet te handhaven en in te grijpen. De NVWA reageerde altijd laks op onze eerdere handhavingsverzoeken en aangiftes bij politie en Openbaar Ministerie. Tot nu toe! Fibois kreeg een last onder dwangsom en een proces verbaal opgelegd. Nog niet eerder heeft onze ‘houtpolitie’ een Nederlands bedrijf gestraft voor het overtreden van de illegaal houtwet. ‘Het is fantastisch nieuws en een belangrijke eerste stap om destructieve illegale houtkap een halt toe te roepen’, reageert Meike Rijksen, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland.

Actie van Europa

Het foute hout van CCT werd niet alleen in Nederland gevonden, maar ook bij importeurs in België, Spanje en Duitsland. Maar de benodigde actie blijft uit. Hoe langer deze laksheid duurt, hoe meer tropische bos verdwijnt en hoe zwaarder het klimaat, de lokale gemeenschappen en bedreigde diersoorten hieronder lijden. Want de Europese Houtverordening (EUTR) mag dan een belangrijk middel zijn om illegale houtkap en de bijbehorende handel tegen te gaan, maar moet dan wel gehandhaafd worden. Dat is de Europese Commissie met ons eens, zo blijkt uit de pas verschenen evaluatie van de EUTR. Deze evaluatie wordt in Europees verband besproken tijdens het Europese voorzitterschap van Nederland. En dat is een mooie kans voor onze staatssecretaris Van Dam om de Europese grenzen te sluiten voor illegaal hout.

Hout de dief! Heb jij de petitie al getekend?

Duizenden mensen tekenden al onze petitie ‘Hout de dief’. Teken ook om staatssecretaris Van Dam op te roepen zijn collega’s tot actie aan te zetten en fout hout te verbannen uit Europa.