REACTIE NAMENS GREENPEACE NEDERLAND EN MOBILISATION FOR THE ENVIRONMENT:

“Het kabinet heeft alweer haar prioriteiten niet op orde. Om de meest kwetsbare natuur, die nu op omvallen staat, veilig te stellen moet de stikstofneerslag op die natuur zo snel mogelijk, en uiterlijk voor eind 2025 drastisch verminderen. Maar in zowel het advies van Remkes als de kabinetsreactie van vandaag, mist de ecologische onderbouwing van de kortetermijnmaatregelen. Dat betekent dat volstrekt onduidelijk is of met deze maatregelen de meest urgente natuur is gered. 

Het kabinet wil net als Remkes de stikstofruimte, die door de aanpak van piekbelasters moet ontstaan, met voorrang inzetten om bedrijven zonder vergunning te helpen en snelwegen aan te leggen. Het redden van de meest kwetsbare natuur is daarbij ondergeschikt en dat is een groot schandaal. Door zelfs te kiezen voor een afgezwakte, vrijwillige aanpak van de piekbelasters, doet het kabinet opnieuw een knieval richting de agrarische sector. Bovendien is het nog maar de vraag of dit op de korte termijn iets gaat opleveren. 

Het is zeer zorgelijk dat het kabinet aan de stikstof-reductiedoelstelling in 2030 morrelt door twee ijkmomenten in de wet op te nemen (in 2025 en 2028). In die jaren wordt bekeken of er ‘dwingende redenen zijn’ om meer tijd te nemen voor natuurherstel. Dat zet de deur nú al wagenwijd open voor vertragingstactieken van onwillige provinciale bestuurders.  

Wederom lijkt een fundamentele aanpak van de natuurcrisis en hervorming van ons voedselsysteem op de lange baan te zijn geschoven.”