Pelagische visserijvloot en Greenpeace trekken samen op

De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) en haar leden, de visserijbedrijven Parlevliet & Van der Plas, Cornelis Vrolijk en W. van der Zwan, hebben vandaag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met Greenpeace. Doel voor beide partijen is te komen tot een duurzame (pelagische) visserij op onder meer haring en makreel en een gezonde balans tussen visserij en zeenatuur. PFA gaat bijvoorbeeld vrijgekomen Noordpoolgebieden niet exploreren en blijft weg van de Zuidpool.

‘Dit is een mooie stap in de richting van duurzame visserij. Zo is er afgesproken om de Noord- en Zuidpool gebieden niet te bevissen. Ook als het gaat om beter beheer van de pelagische visbestanden trekken we samen op. De PFA en Greenpeace hebben in het verleden lijnrecht tegenover elkaar gestaan. Met deze nieuwe afspraken hopen we structureel meer vooruitgang te boeken. Wij staan de PFA graag bij om te komen tot een verdere verduurzaming van de pelagische visserij’, aldus Sylvia Borren, scheidend directeur van Greenpeace.

Gerard van Balsfoort van de PFA: ‘Het is uniek in de wereld dat we dit samen hebben opgepakt als sector en als Greenpeace. Er liggen goede gezamenlijke afspraken over bijvoorbeeld de verzameling van data en de aanpak van duurzaam visserijbeheer in West Afrika. Ik zie dit als erkenning voor onze inspanningen en voor de ambities die we nu uitspreken voor verdere verduurzaming in de toekomst. Dit is in het belang voor vissers, de natuur en een duurzame toekomst.‘

De afspraken

De afspraken in de MoU leggen een belangrijke basis voor verduurzaming van de visserij. Zo is afgesproken;

  • Om de visserij activiteiten van de PFA niet verder uit te breiden in de wateren rondom vrijgekomen gebieden in de Noordpool en weg te blijven uit het Zuidpoolgebied;
  • Om samen op te trekken voor een verbetering  van het regionale visserijbeheer in alle regio’s waar leden van de PFA een pelagische visserij-activiteit uitoefenen, zoals de wateren bij West Afrika;
  • Om verzameling van wetenschappelijke gegevens en wetenschappelijk onderzoek over (pelagische) visbestanden te verbeteren;
  • Om bijvangst door de PFA te vermijden, selectiviteit bij het vissen te verbeteren en de impact op het mariene ecosysteem te minimaliseren.

PFA en Greenpeace gaan verder een permanente dialoog aan over alle in de MoU genoemde onderwerpen. De looptijd van de afspraken is tien jaar.

Bemiddeling

Zowel Greenpeace als de PFA spreken hun waardering uit voor de positieve rol die VNO-NCW heeft gespeeld als bemiddelaar en adviseur bij de gesprekken die geleid hebben tot deze MOU. Alle partijen zien uit naar verdere samenwerking en concretisering van de afspraken.