Amsterdam– Vandaag neemt de Nederlandse ministerraad naar verwachting een standpunt in over de Europese klimaatdoelen voor 2030, als reactie op een recent voorstel van de Europese Commissie (EC). Greenpeace en Natuur & Milieu dringen er bij het kabinet op aan zich in de voorhoede te scharen van Europese landen die vinden dat de lat van de EC veel te laag ligt. Landen als Duitsland en Denemarken hebben al hogere doelen uitgesproken en het Europees Parlement nam woensdag een motie aan die opriep tot veel meer ambitie. Zowel Greenpeace als Natuur & Milieu waren vorig jaar betrokken bij de totstandkoming van het Nationaal Energieakoord.

Veertig procent minder CO2-uitstoot dan in 1990 en 27 procent duurzame energie, dat is de magere ambitie van de EC voor 2030. Op dit moment werkt de Europese Unie al met klimaatdoelen voor 2020: 20 procent CO2-reductie, 20 procent groene energie en 20 procent energiebesparing. Het CO2-doel wordt naar verwachting ruim gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie stijgt gestaag. Deze doelen zijn doorgerekend naar nationale verplichtingen voor lidstaten, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Nederland heeft hierdoor een verplicht doel van 14 procent duurzame energieopwekking in 2020. 

‘Om catastrofale klimaatverandering te voorkomen moeten we ook ná 2020 doorpakken en op alle niveaus vol inzetten op de overschakeling naar een duurzame economie’, bepleit programmadirecteur Joris Thijssen van Greenpeace. ‘Volgend jaar moet een nieuw wereldwijd klimaatverdrag worden gesloten. Als we willen dat de grote vervuilers, zoals de VS en China, zich committeren aan strakke klimaatdoelen, dan moeten Nederland en Europa nu leiderschap tonen door dat zelf ook te doen.’   
 

‘Meer schone energie en energiebesparing betekenen bovendien een impuls voor de Nederlandse economie’, vult directeur Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu aan. ‘Nederlandse bedrijven kunnen veel geld verdienen aan windmolens op zee en een sterke internationale concurrentiepositie opbouwen. Veel werkgelegenheid ontstaat in de bouw- en installatiesector en andere branches die werk maken van energiebesparing. Bovendien wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, die steeds meer geïmporteerd moeten worden.’ 

Nu Nederland sinds 2013 een Nationaal Energieakkoord heeft, valt er veel te winnen met hoge klimaatdoelen voor 2030. Thijssen: ‘Als Nederland zich niet uitspreekt voor forse ambities op het vlak van duurzame energie, dan zijn alle inspanningen die we nu doen vergeefs en vallen de investeringen in de vergroening van onze economie na 2020 weer stil. De fossiele industrie heeft zwaar gelobbyd tegen ambitieuze klimaatdoelen. Wij verwachten echter dat het kabinet haar oren daar niet naar laat hangen.’

De Europese Raad beslist op 21 maart over de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030.

Wie is voor welke 2030 doelstellingen?

Actor

C02 doel

Duurzame energiedoel

Energiebesparingsdoel

Europese Commissie

≥ 40%

≥ 27%

Europees Parlement

≥ 40%

≥ 30% (nationaal bindend)

40% (nationaal bindend)

Rutte II tot nu toe

≥ 40%

??

??

Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, België, Portugal

≥ 40%

Vóór (nationaal bindend)

Vóór

Frankrijk, Italië

≥ 40%

Vóór

Vóór

Bedrijven als Heineken, Philips, AkzoNobel, DSM, FrieslandCampina, Unilever.

Vóór

Vóór

Vóór

Milieuorganisaties (Greenpeace, Milieudefensie, WNF, Natuur & Milieu, De Natuur & Milieufederaties)

≥ 55%

≥ 45%

≥ 35%

Voor meer informatie:

Persvoorlichting Greenpeace – Jelko de Ruijter, 06 25 03 10 14

Persvoorlichting Natuur & Milieu – Jolanda van Zwieten, 06 46 84 35 37