Natuur & Milieu en Greenpeace stappen naar de rechter om uitspraak te krijgen over snel verbod op zeer schadelijke bestrijdingsmiddelen.

Amsterdam, 10 april 2015 – Natuur & Milieu en Greenpeace stappen naar de rechter. Reden: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) stelt de behandeling van de bezwaren van Natuur & Milieu en Greenpeace tegen imidacloprid-bestrijdingsmiddelen steeds weer uit. Dit uitstel is voor milieuorganisaties onacceptabel.

Bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk

‘Deze bestrijdingsmiddelen zijn zeer schadelijk voor bijen, zweefvliegen en vlinders. Zonder deze insecten geen bestuiving van voedsel, wat de voedselproductie in de problemen brengt. Dat verbod moet er dus komen, en wel nu meteen,’ aldus de milieuorganisaties.

8 april: bericht over uitstel

De bezwarencommissie van het Ctgb heeft de milieuorganisaties op 8 april 2015 laten weten dat de hoorzitting over deze zaak voorlopig niet plaatsvindt. Terwijl het overduidelijk is dat deze middelen zeer schadelijk zijn voor waterorganismen, (wilde) bijen en vogels. Al jaren worden de waterkwaliteitsnormen overschreden door deze middelen, die nog op grote schaal worden gebruikt in de fruitteelt, sierteelt, akkerbouw en tuinbouw.

Beroep bij Cbb

Natuur & Milieu en Greenpeace tekenen daarom beroep aan bij het College voor beroep van het bedrijfsleven (Cbb) tegen het niet tijdig beslissen door het Ctgb. Ze willen dat het Cbb een deadline stelt voor de beslissing van het Ctgb.

Rapport: schadelijkheid opnieuw aangetoond

Uit het gisteren (9 april) gepubliceerd rapport van EASAC, het hoogste onafhankelijke wetenschapsorgaan van Europa, blijkt opnieuw hoe schadelijk de insectendodende neonicotinoïden zijn voor de biodiversiteit en onze voedselvoorziening. Met name bestuivende insecten -zoals (wilde) bijen, zweefvliegen, vlinders- en insecten die plagen bestrijden, maar ook vogels ondervinden hiervan de dodelijke gevolgen. Het EASAC-rapport onderstreept de urgentie om snel uitspraak te doen over de bestrijdingsmiddelen. De uitspraak kan nu niet langer wachten.

Ook Kamermeerderheid voor verbod

Vorig jaar sprak een Kamermeerderheid zich al uit voor een verbod op de middelen in een motie. Staatssecretaris Dijksma heeft die motie echter nog steeds niet uitgevoerd. In haar argumentatie voor haar besluit de motie niet uit te voeren, deed zij een beroep op het Ctgb. Het Ctgb stelt dat eerder genomen maatregelen afdoende zouden zijn om de watervervuiling op te lossen. Dat is niet juist: er is nog steeds sprake van overschrijdingen van de waternormen in gebieden met veel glastuinbouw.