Er is ophef ontstaan omdat Greenpeace zwerfkeien legt in het natuurgebied de Klaverbank in het Nederlandse deel van de Noordzee.

Rondom deze stenen ontstaat veel zeeleven en zo treedt er lokaal natuurherstel op. De zeenatuur is beschadigd door sleepnetvisserij en bescherming en herstel is hard nodig. Al in 2011 lag er een weinig ambitieus beschermingsplan klaar voor de Klaverbank, maar 4 jaar later heeft de overheid deze maatregelen nog steeds niet ingevoerd.

Vanuit de visserijsector klinkt de kritiek dat de zwerfkeien die Greenpeace op dit moment plaatst in het natuurgebied de Klaverbank, gevaar voor de visserij zou opleveren. Omdat deze stenen van nature al in grote aantallen in dit natuurgebied voorkomen, is er geen sprake van extra risico’s. Dat was bij een vergelijkbare actie in 2011 ook al de conclusie van de toenmalige staatssecretaris en de Raad van State. Vissers moeten altijd rekening houden met eventuele obstakels op zee, ongeacht of het gaat om boortorens, scheepswrakken of stenige gebieden.

Als tegenstanders van het ‘vissenparadijs’ juridische stappen nemen om dit aan te vechten, is dat hun goed recht. Maar in plaats van te speculeren over de uitspraak, richten we ons op het doel van deze actie. Greenpeace is altijd bereid om opnieuw met vissers in gesprek te gaan, om samen te bepalen hoe we natuurgebieden kunnen beschermen en daarbuiten op duurzame wijze kunnen vissen. “Uiteindelijk hebben we hetzelfde belang,” zegt campagneleider Tom Grijsen, “het verlies van biodiversiteit in zee stoppen is goed voor de natuur en ook voor de visserij.”

De Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid genomen om in 2020 een ‘goede milieu toestand’ te bereiken in de Noordzee. Uit eerder onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat er van de oorspronkelijke zeenatuur nog maar 40 procent over is. Met de huidige plannen zal de deadline niet gehaald worden. Het is nog niet te laat, als de regering nu daadkrachtige maatregelen neemt en gebieden als de Klaverbank, Doggersbank en Friese Front goed beschermd.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Natasja Nossent, persvoorlichter a.i. Greenpeace Nederland:  / 06 4851 1732