Amsterdam, 24 mei 2018 – Een meerderheid van de Europarlementariërs in de Commissie Landbouw van het Europarlement heeft nauwe banden met de landbouwsector, zo blijkt uit onderzoek van Greenpeace. Greenpeace roept op tot het betrekken van parlementariërs met een breder scala aan expertise om tot een toekomstbestendig Europees landbouwbeleid te komen, zoals het aanpakken van de prangende vraagstukken volksgezondheid en milieu. Binnenkort starten de onderhandelingen over de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Het onderzoeksrapport ‘Out of balance: Industry links AGRI Committee’ van Greenpeace toont aan dat 25 van de 46 leden van de landbouwcommissie in het Europees parlement boeren, voormalige boeren, aandeelhouders in landbouwbedrijven, lobbyisten voor de landbouwsector zijn geweest en/of andere sterke banden hebben met de landbouwsector. Vier andere leden van de commissie hebben een lossere band met de landbouwsector, zoals naaste familieleden die als boer actief zijn.

De komende tijd zal worden onderhandeld tussen nationale regeringen, de Europese Commissie en het Europarlement over het toekomstige Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Dit beleid zou, naast het verdelen van landbouwsubsidies en de bijbehorende regels, ook moeten zorgen voor minder natuurverlies en klimaatverandering door de landbouwindustrie. Dit staat op gespannen voet met de sterke verwevenheid tussen de landbouwsector en de politiek die Greenpeace blootlegt. In 2018 is het Europese GLB-budget, waarvoor lidstaten een bijdrage leveren, 56 miljard euro.

De Nederlandse Tweede Kamer wenst een koppeling tussen doelen op het gebied van duurzaamheid, dierenwelzijn en Europese landbouwsubsidies. Greenpeace verwelkomt deze wens, maar wijst erop dat dit vereist dat deze belangen beter worden vertegenwoordigd in het politieke besluitvormingsproces door andere experts hierbij te betrekken.

Herman van Bekkem, campagneleider landbouw bij Greenpeace:
“Landbouw en veehouderij hebben zeer negatieve gevolgen voor ons klimaat en natuur. Het nieuwe Europese landbouwbeleid biedt een grote kans om ons voedselsysteem te ontwikkelen naar een moderne ecologische landbouw. Daarvoor is het cruciaal dat de Europese politiek óók experts op het gebied van de volksgezondheid en het milieu betrekt bij de herziening van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. De Nederlandse regering heeft de plicht om zich hiervoor in te zetten.”

Het Europees Parlement heeft nog niet besloten of, net als voorheen, uitsluitend de landbouwcommissie het standpunt over het GLB zal bepalen, of dat tevens de commissie voor Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid inspraak krijgt. De Europese Commissie zal haar voorstel op 1 juni bekend maken, waarna het Europarlement hierover zal besluiten.

‘Out of balance: Industry links AGRI Committee’

——–
Voor meer informatie:
Abdellah Dami, persvoorlichter Greenpeace Nederland
T: +31625031002 / abdellah.dami@greenpeace.org