Staat van Amapá, Brazilië– De openbaar aanklager van de Braziliaanse staat van Amapá heeft geadviseerd de plannen van BP en Total om bij het kwetsbare Amazonerif naar olie te boren op te schorten.

De aanklager grijpt hiermee in op IBAMA, een onderdeel van het Braziliaanse ministerie van Milieu, dat de vergunningen om naar olie te boren verleent. Zowel BP als Total willen graag naar olie boren in het gebied en zitten op een vergunning te wachten. De bal ligt nu bij IBAMA, die 10 dagen de tijd heeft om op deze uitspraak te reageren. Als IBAMA de aanbeveling weigert of niet reageert binnen deze termijn, zal de openbaar aanklager mogelijk juridische stappen ondernemen.

De belangrijkste boodschap van de aanklager is dat de risico’s voor het pas ontdekte en unieke Amazonerif én de kustlijn van de omliggende landen in het geval van een olieramp nog onvoldoende in kaart zijn gebracht. “De mogelijke gevolgen voor het bijzondere ecosysteem van het rif in de monding van de Amazonerivier zijn onvoldoende meegenomen. Exploratie in de buurt van een dergelijk rif-systeem zónder een adequate impact studie kan onomkeerbare schade veroorzaken”, aldus de openbaar aanklager[1].

Als reactie op de interventie van de aanklager zegt Greenpeace campaigner Thiago Almeida: “BP en Total maken plannen voor een technisch zeer ingewikkelde en risicovolle operatie in diep water, dichtbij een uniek en grotendeels nog nader te onderzoeken gebied, waar ook bedreigde diersoorten voorkomen. Daarnaast draagt deze olie, als die al gevonden wordt, bij aan schadelijke klimaatverandering. We kunnen het ons niet kunnen veroorloven om deze te verbranden.”

De aanklager maakt zich ook zorgen over de internationale conflicten die voort kunnen komen uit het boren in de regio. “Het hoofddoel hierbij is om mogelijke ongelukken en schade aan het milieu te voorkomen, maar ook om een internationaal conflict te mijden. Informatie van de oliebedrijven zelf bevestigt dat een mogelijke lekkage gevolgen kan hebben voor het wijdere ecosysteem. Dan gaat het niet alleen om Brazilië, maar ook om omliggende landen en vooral het Caribisch gebied.”

De aanbeveling van de openbaar aanklager komt boven op IBAMA’s eerdere afwijzing van BP’s en Total’s onderzoek naar de olievervuiling. IBAMA vond ‘de rijke diversiteit van het systeem niet goed opgenomen’ in de door BP en Total aangeleverde documenten. Daarnaast was er volgens IBAMA sprake van een statistische onsamenhangendheid.

Milieuorganisaties als Greenpeace hopen van harte dat van uitstel afstel komt en dat het Amazonerif met rust wordt gelaten. Greenpeace is begin dit jaar een campagne gestart om aandacht te vragen voor de bescherming van het pas vorige jaar ontdekte en omvangrijke Amazonerif. In samenwerking met een team van onderzoekers en wetenschappers zijn de eerste onderwaterbeelden van het rif gemaakt[2]. Wereldwijd hebben al meer dan een miljoen mensen hun handtekening gezet met als doel het Amazonerif te beschermen en de boorplannen van BP en Total tegen te houden.

Notities:

[1] Het volledige rapport van de openbaar aanklager kan hier gevonden worden (in Portugees). https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/recomendacao_18_2017_ibama_corais.pdf

[2] Link naar  allereerste onderwaterbeelden van het Amazonerif:
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/Greenpeace-captures-first-underwater-images-of-Amazon-Coral-Reef/

Onderwerp: Analysis of Environmental Impact Assessment of Offshore Drilling Activity in Blocks FZA-M-57, 86, 88, 125 and 127, Amazon mouth basin – Review 01 Operator: Total E&P of Brazil LTDA (Process:
02022.000327/2014-62).  http://www.mpf.mp.br/ap/sala-de-imprensa/noticias-ap/mpf-ap-quer-a-suspensao-da-exploracao-de-petroleo-na-foz-do-rio-amazonas