In documenten die de Britse krant The Guardian heeft kunnen inzien, stelt de Europese Commissie voor om het gebruik van een aantal voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen totaal te verbieden. Greenpeace vindt dit voorstel een belangrijke stap voor de bescherming van bijen en de natuur tegen dit gif, maar roept tegelijk op om óók het gebruik van de middelen in kassen te verbieden. Dit is een belangrijk tekort van het voorstel.

De Commissie stelt het verbod op de gifstoffen imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam voor op basis van belangrijke studies van de EFSA, de Europese voedselveiligheid autoriteit. De EFSA stelt, net als tal van andere wetenschappelijke onderzoekers, de grote ecologische gevaren van neonicotinoide bestrijdingsmiddelen vast. Niet alleen honingbijen, maar ook vlinders, wilde bijen en hommels, waterdieren en vogels hebben te leiden onder deze middelen.  Een uitzondering wordt gemaakt voor het gebruik van de middelen in kassen. In een bijeenkomst die gepland is op 17 en 18 mei zal over dit voorstel worden gestemd door de Europese lidstaten.

Greenpeace verwelkomt het voorstel van de Europese commissie als een goede stap voorwaarts, maar wijst tegelijkertijd op een belangrijke tekortkoming: “Voor Nederland is het erg belangrijk dat ook het gebruik van dit gif in kassen wordt verboden. Het water in bijvoorbeeld het Westland is extreem vervuild met deze stoffen doordat het water uit de kas gewoon in de sloten terecht komt. Staatssecretaris Van Dam moet er dan ook voor zorgen dat het voorstel verder wordt verbeterd om zo de bijen en de rest van de natuur te beschermen.” Zegt Herman van Bekkem, Campagneleider landbouw van Greenpeace Nederland. Hij vervolgd: “De overheid, supermarkten en voedselproducenten moeten ervoor zorgen dat boeren en tuinders niet overschakelen naar andere gevaarlijke middelen en kunnen investeren in de omschakeling naar ecologische methoden.”

Verwijzingen:

Berichtgeving in The Guardian – Europe poised for total ban on bee-harming pesticides: https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/23/europe-poised-for-total-ban-on-bee-harming-pesticides

EFSA beoordelingen 2016, Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance imidacloprid in light of confirmatory data submitted, and EFSA, 2016, Peer reviews of the pesticide risk assessment for the active substance clothianidin in light of confirmatory data submitted

  “The Environmental Risks of neonicotinoid pesticides: a review of the evidence post-2013” door international hommel expert Dave Goulson: http://www.greenpeace.nl/gevaar_neonics/

 And the European academies of science ‘Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids’: https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/Easac_15_ES_web_complete_01.pdf