Amsterdam – Greenpeace Nederland maakt vandaag 200 pagina’s van de geheime onderhandelingen voor een EU-Japan handelsverdrag openbaar. De documenten onthullen een groot gebrek bij de Europese Commissie en regeringen om aan hun beloftes te voldoen voor een transparanter en verantwoorder handelsbeleid. De uitgelekte hoofdstukken, die op trade-leaks.org staan, tonen aan dat handel prioriteit krijgt boven mens en milieu en dat multinationals het recht krijgen om staten aan te klagen bij een voor bedrijven gereserveerd handelstribunaal. Het EU-Japan verdrag bestrijkt een handelsvolume dat twee keer zo groot is als het controversiële verdrag met Canada, CETA.

Bij het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Japan is het net als bij andere handelsverdragen vrijwel onmogelijk om inzicht te krijgen in de onderhandelingen. In dit geval heeft de Europese Commissie zelfs toegang geweigerd voor Europarlementariërs. Bij TTIP waren er tenminste nog speciale leeskamers ingericht voor hen, maar die zijn inmiddels verdwenen.

Een stap terug in transparantie
Tijdens de TTIP-onderhandelingen publiceerde de Commissie uit eigen initiatief nog 24 hoofdstukken. Voor wat betreft de EU-Japan deal heeft ze er nog maar twee vrijgegeven.

Illegale houthandel niet aangepakt
Een voorbeeld van de lakse houding van de Commissie ten opzichte van milieubescherming is de handel in illegaal gekapt hout. De passages in het handelsverdrag tussen de EU en Japan zijn nog zwakker dan die Japan had afgesproken met andere landen in het Trans-Pacific Partnership handelsverdrag (TPP).

In TPP beloofde Japan immers illegale houthandel actief tegen te gaan. In de gelekte teksten van de EU-Japan-deal wordt slechts in vage bewoordingen het belang van de bestrijding van illegale houtkap genoemd en willen de handelsblokken niet verder gaan dan informatie uitwisselen en ervaringen delen op dit gebied. Japan zit in de top drie van de grootste houtimporteurs ter wereld.

Deze halfslachtige aanpak van illegale houthandel in de deal met Japan bedreigt niet alleen de situatie in landen waar illegale houtkap onvoldoende bestreden wordt, het betekent ook dat het moeilijker wordt voor de EU om effectieve afspraken te maken op dit gebied met andere handelspartners, zoals landen in Azië, die veel naar Japan exporteren.

Greenpeace-campaigner Kees Kodde zegt: “Deze documenten tonen aan dat de EU en haar nationale regeringen nog steeds met handelspartners achter gesloten deuren slechte deals maken voor het milieu, ondanks hun mooie beloftes. Zelfs na de massale protesten van miljoenen Europeanen tegen handelsverdragen met de Verenigde Staten en Canada, die ook zeer negatief uitpakken voor onze democratische rechten en het milieu, heeft de Commissie niks geleerd van haar fouten. Om goede handelsafspraken te kunnen maken die wél in het belang zijn van ons, de burgers, en onze planeet, zal de EU bij haar beloftes moeten blijven en haar principes niet zomaar overboord moeten gooien om een handjevol multinationals te verrijken. Handel zou geen doel op zich moeten zijn, maar een middel om vooruitgang te boeken op gebieden als milieubescherming en sociale ontwikkeling.”

Handel voor mens en planeet
Met deze onthullingen, zie trade-leaks.org, toont Greenpeace Nederland aan dat internationale handel in deze vorm niet in het belang is van ons, de burgers, en onze planeet. Om handel te laten werken voor mens en planeet heeft Greenpeace 10 principes voor handel ontwikkeld.


Meer informatie vindt u hier:

trade-leaks.org

Media birefing (Engels) : https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/Greenpeace-media-briefing-JEFTA.pdf

Tien principes voor handel (Engels) : https://storage.googleapis.com/planet4-netherlands-stateless/2018/06/201705_Greenpeace_10_Principles_for_Trade.pdf