‘Handhaving Europese Houtwet moet beter’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is door de rechter flink op de vingers getikt: de handhaving van de Europese Houtwet voldoet niet en dus moet de NVWA haar werk opnieuw doen.

In 2014 publiceerde Greenpeace het rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’. Daarin onthulden we hoe diep in het Amazonewoud illegaal hout gekapt en witgewassen wordt – en hoe het overal ter wereld terechtkomt. Ook in Nederland. Van elf Nederlandse bedrijven toonden we aan dat ze dit hout kochten van exporteurs die het op hun beurt afnemen van omstreden Braziliaanse zagerijen.

Houthandelaren voldoen niet aan de wet

Met het rapport in de hand stapten we naar de NVWA. Dit agentschap moet de Europese Houtwet in Nederland handhaven en misstanden aanpakken. Maar de NVWA inspecteerde slechts enkele betrokken bedrijven en echte straffen bleven uit. Ook al voldeden deze bedrijven niet aan de wet.

Greenpeace kreeg geen enkel inzicht in het onderzoeksproces en ook een reactie bleef uit toen we bezwaar aantekenden. Een gang naar de rechtszaal was onvermijdelijk om de NVWA ertoe te bewegen haar werk te doen.

Illegal Amazon Timber Protest off Rotterdam © Bas Beentjes / Greenpeace

‘NVWA, doe je werk’

De uitspraak van de rechter is helder: het beroep van Greenpeace is gegrond en de NVWA zal haar werk dus opnieuw moeten doen. Ook concludeerde de rechter dat het beleid van de NVWA niet voldoet én niet goed wordt nageleefd: overtredingen van de wet vallen niet in de categorie ‘kleine vergrijpen’ en verdienen dus meer dan een waarschuwing.

De rechter verwerpt ook het excuus van het agentschap dat de Houtwet relatief nieuw is en de zaken daardoor nog niet op orde zijn. De NVWA heeft zes weken om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.

Lees meer
Rapport ‘Amazon’s Silent Crisis’
Zo beschermt Greenpeace de bossen