Kom op voor duurzame veehouderij!

Doe mee

Greenpeace stapt uit de Cattle Agreement na fraude en toenemend geweld

Brazilië wist lange tijd de ontbossing in de Amazone te verminderen. Maar de huidige chaos van fraude, corruptie en geweld bedreigen dit succes. Greenpeace stapt uit het verdrag met slachthuizen, maar verstevigt samenwerking met lokale bevolking.

Greenpeace stapt uit verdrag met 3 grootste slachthuizen

Zo’n 8 jaar geleden beloofden de 3 grootste slachthuizen van Brazilië dat ze geen vee meer inkochten waar regenwoud voor gekapt was. Deze afspraken werden vastgelegd in de Cattle Agreement. Een van deze slachthuizen was JBS, de grootste rundvleesexporteur ter wereld.

Eind maart 2017 onthulde IBAMA, de controlerende milieu-instantie van Brazilië, dat JBS toch vee kocht uit gebieden waar (zelfs illegaal) gekapt werd. Nu is duidelijk geworden dat JBS ook betrokken is bij het politieke corruptieschandaal rond de regering van president Temer. Deze ontwikkelingen, samen met het toenemende gewelddadige landconflicten in de bosgebieden en de recente politieke aanvallen op mensenrechten en milieubescherming, hebben Greenpeace doen besluiten om uit de Cattle Agreement te stappen.

Deze giftige combinatie sloopt het regenwoud en de mensenrechten

De huidige politieke chaos in Brazilië heeft grote gevolgen voor de bescherming van het regenwoud en de rechten van de 900.000 mensen die in en rond de bossen wonen.

  • De van corruptie beschuldigde president Michel Temer blijkt nauwe banden te hebben met ontbossende industrieën, zoals de vleesindustrie
  • De rechtse regering van president Temer heeft enorme bezuinigingen doorgevoerd op IBAMA, het nationale milieuagentschap dat milieuvergunningen uitgeeft en handhaaft
  • Ook FUNAI is slachtoffer van grote bezuinigingen. Dit overheidsbureau is verantwoordelijk voor de bescherming van de rechten van de inheemse bevolking
  • Daarnaast werd FUNAI verzwakt doordat beschermende taken begin dit jaar zijn overgeheveld naar het ministerie van justitie
  • En dat terwijl het geweld tussen lokale bewoners en grootschalige boerenbedrijven de afgelopen maanden is toegenomen. In de eerste 3 maanden van dit jaar werden 37 mensen gedood tijdens conflicten om land

Zonder gezonde controlerende instanties als IBAMA en FUNAI, is het onmogelijk om te bepalen of bedrijven zich aan de bosbeschermende milieuregels en rechten voor bewoners houden.


De rundveehouderij is de belangrijkste aanjager van ontbossing in Brazilië. Dit is ook een ramp voor het klimaat, want zowel de ontbossing als de koeien zijn een bron van extra broeikasgassen.

Brazilië, het land dat ontbossing met 80 procent terugbracht

De regenwouden van de Amazone zijn misschien wel de meest bekende bedreigde bomen ter wereld. Vanaf 2005 maakte de Braziliaanse regering goede stappen om de vernietiging af te remmen. Ontbossing nam af met maar liefst 80 procent. Maar door de ontwikkelingen van de laatste periode, is de (illegale) kap echter weer dramatisch aan het stijgen.

Ontbossing neemt toe, Greenpeace zet door

Ons vertrek uit de Cattle Agreement, betekent zeker niet het einde van onze betrokkenheid:

  • Wij blijven Braziliaanse slachters aansporen om de herkomst van het vee te traceren om de productieketen ontbossingsvrij te krijgen
  • We promoten een vleesvrij of vleesarm dieet, ook voor reductie van de methaanuitstoot en betere besteding van de huidige landbouwgrond
  • Greenpeace Brazilië monitort de stijging van de ontbossing en geeft de onderzoeksresultaten door aan de relevante belanghebbenden
  • Met het samenwerkingsproject ‘Alle ogen op de Amazone’ zetten we in op de landrechten van de oorspronkelijke bewoners van het regenwoud en helpen we hen de bossen tegen illegale kap te beschermen met nieuwe technologie.

Weet meer

Doe meer