Of is dit het begin van het einde van dit omstreden onkruidgif?

Het onkruidgif glyfosaat, is onlangs weer voor vijf jaar toegelaten op Europese velden. Dit gebeurde na lang politiek touwtrekken tussen Europese Commissie, Europese landen en nationale parlementen. Het gif, beter bekend als Roundup van Monsanto, is omstreden want experts van de WHO classificeerden de stof in 2015 als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen’. Ook wijzen veel wetenschappelijke onderzoeken op gevaren voor de natuur. Het middel is giftig voor spinnen, zoogdieren, waterbeestjes, kikkers en padden en bodemleven zoals wormen.

Toen dit bericht ons bereikte zakte ons de moed in de schoenen. En dat is nog zachtjes uitgedrukt.

Brussel en Den Haag zitten blijkbaar diep in de pocket van de gifindustrie. Al eerder werd aangetoond dat de rapporten van de EU op basis waarvan besloten moest worden of glyfosaat wel of niet weer toegelaten moest worden vol staan van teksten van Monsanto & Co.

1.300.000 mensen genegeerd

Samen met bijna 40 verschillende natuur-, milieu en gezondheidsorganisaties organiseerde Greenpeace een Europees Burgerinitiatief, om de stem van zowel Europeanen als het milieu te laten horen. Het was het snelste burgerinitiatief ooit, want binnen 5 maanden hadden 1,3 miljoen mensen hun steun aan het initiatief gegeven.

Drie simpele eisen stelden we:

  1. Stop glyfosaat.
  2. Verbeter de risicobeoordeling voor landbouwgif
  3. Werk toe naar gifvrije landbouw.

Helaas gaf de Europese Commissie niet thuis.


Geen verspilde moeite

Nog geen Europees verbod dus maar glyfosaatproducent Monsanto kan niet blij zijn omdat ze hadden ingezet op een hertoelating van 15 jaar. Positieve ontwikkeling is dat Frankrijk, Italië en Oostenrijk aan koersen op een glyfosaat exit. Er zijn Europese landen die glyfosaat zelf al gedeeltelijk verbieden. België zette de stap richting een verbod voor particulieren en Nederland verbood álle gifgebruik buiten de landbouw – behalve gebruik door hobbytuiniers.

Minister Schouten reageerde opgelucht op de hertoelating. Nederland stemde vóór het gif, maar zei tegelijk dat ze zich gaat inzetten voor alternatieven.

Waarom glyfosaat de deur uit kan

Terwijl men in Brussel krampachtig vast houdt aan bestrijdingsmiddelen, tonen onderzoeken al lang aan dat met verschillende, super innovatieve methoden, giftige herbiciden helemaal niet nodig zijn in de landbouw.

Moderne biologische en ecologische boeren laten zien dat glyfosaat- en gifvrije landbouw kan. Mechanische onkruidbestrijding met hightech-oplossingen zoals gps-gestuurde schoffelmachines of door slimme combinaties van gewassen, maken chemie overbodig.

Nieuw ronde, nieuwe kansen

Wij roepen onze Nederlandse minister Schouten op om concrete stappen te zetten naar glyfosaatvrije landbouw. En dat is hard nodig want in ons land wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s glyfosaat gebruikt wat leidt tot grote water- en milieuvervuiling. De minister kan leiderschap en visie tonen door onze boeren te helpen naar een gifvrije toekomst.


Teleurgesteld, maar ook strijdvaardig gaan we verder voor gifvrije landbouw. Via deze weg willen we de bijna 40.000 Nederlandse ondertekenaars van het burgerinitiatief bedanken voor jullie steun.

En jij? Zet jij je ook niet bij de pakken neer? Ondersteun dan onze wereldwijde inzet voor ecologische landbouw: