Goed nieuws! Voortaan moeten ook gewassen waarvan telers met nieuwe technieken het DNA veranderen, voldoen aan alle regels die voor ‘oude’ genetisch gemanipuleerde organismen (GMO’s) gelden. Dat houdt onder andere in dat op het etiket van eindproducten moet staan dat ze GMO’s bevatten. Daarnaast moeten alle risico’s voor gezondheid en het milieu in kaart zijn gebracht. Dat heeft het Europees Hof van Justitie woensdag bepaald. Een grote winst voor jou als consument, want de er is nog onvoldoende onderzoek verricht naar de risico’s van deze technieken voor mens en milieu.

Deze beslissing van het Europees Hof doet recht aan onze eisen om risico’s voor mens en milieu te voorkomen en consumenten te informeren over de aard van het voedsel dat op hun bord ligt. In plaats van investeren in technieken die knutselen met het DNA van gewassen, die hun beloftes keer op keer niet hebben waargemaakt, is het juist van belang om de transitie te maken naar écht duurzame landbouw.

Greenpeace-directeur Joris Thijssen legt in het kort bij het NOS-journaal (vanaf 14:40 min.) uit waarom deze uitspraak goed nieuws is voor ons allemaal.

Wat moet er gebeuren?

Greenpeace roept de Europese Commissie op ervoor te zorgen dat (olie van) de enige plant die momenteel via een nieuwe genetische manipulatie-techniek wordt geteeld in Noord-Amerika, herbicidetolerant koolzaad, niet in de EU kan worden geïmporteerd of geteeld, tenzij deze voldoet aan de Europese GMO-vereisten. De Commissie moet er ook voor zorgen dat de GMO-wetgeving wordt toegepast op alle genetisch gemanipuleerde planten die momenteel worden ontwikkeld en tevens op veldproeven.

Meer weten over de Greenpeace-visie? Kijk dan eens op onze pagina over duurzame landbouw.