Drie Afrikaanse vissers brengen deze week een bezoek aan Nederland om te vertellen hoe Europese vissers de wateren voor West-Afrika plunderen. Op woensdag ontmoeten zij Tweede Kamerleden om te praten over hun afnemende vangsten. Ook moeten de vissers, afkomstig uit Mauritanië, Senegal en Kaapverdië, met gevaar voor eigen leven steeds verder de zee op om genoeg vis binnen te halen.
‘Sinds begin jaren negentig nemen onze vangsten drastisch af. Al dertig jaar roepen wij om gerechtigheid, maar er verandert niets’, stelt Mamadou Diop Thioune, een van de vissers die Nederland aandoen. ‘Afrika voedt Europa, maar wijzelf hebben straks niets meer te eten.’
De EU sluit met landen in Afrika visserijverdragen die het voor Europese vissers mogelijk maken om voor voor de kust van West-Afrika hun slag te slaan. Ook vanuit Nederland vertrekken jaarlijks reusachtige schepen, de grootste van Europa, om in de wateren van Mauritanië te vissen op makreel en sardine.
Femke Nagel, campagneleider oceanen bij Greenpeace: ‘Europa’s grootste en schadelijkste schepen vissen voor een habbekrats in de armste landen ter wereld, gefinancierd met ons belastinggeld. Kleine Afrikaanse vissers, die nog met kano’s de zee opgaan, zijn hiervan de dupe. Zij zien niets terug van het geld dat Europa aan hun overheden betaalt.’
Op dit moment wordt gewerkt aan de hervorming van het Europees gemeenschappelijk visserijbeleid. Greenpeace pleit voor een drastische reductie van de vloot, beter beheer en duurzame vangstmethodes, zowel in eigen wateren als daarbuiten.
Presentatie
Tijd: Woensdag 6 april, 15:00 – 16:30u
Plaats: Nieuwspoort, Den Haag