Reactie milieuorganisaties op uitspraak Raad van State

Greenpeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne zijn zeer verbaasd over de uitspraak van de Raad van State vandaag. Die keurde de natuurvergunningen voor de kolencentrales op de Maasvlakte van E.On en Engie goed. Dit betekent dat de kolencentrales gewoon mogen blijven draaien en schadelijke stoffen kunnen blijven uitstoten.

Pyrrusoverwinning
“Maar deze uitspraak van de Raad van State zal een Pyrrusoverwinning voor E.ON en Engie zijn. Als het kabinet haar eigen doel van 25 procent minder CO2 in 2020 wil halen, moeten deze vervuilende kolencentrales alsnog dicht,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. De organisaties roepen minister Kamp op om voor de zomer met een plan te komen om de kolencentrales uit te faseren. In dat plan moeten de kolencentrales uiterlijk in 2020 dichtgaan.

Code rood voor kolen
Alle seinen staan op rood voor kolen: de Tweede Kamer wil een kolen-exit, het kabinet erkent dat een kolenloze elektriciteitsvoorziening nodig is en in Parijs tekenden 195 landen voor een klimaatakkoord dat kolen voorgoed buitenspel zet. “Kolencentrales zijn niet meer acceptabel. Het kolentijdperk is voorbij,” aldus Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie bij Greenpeace.