#COP24 en 1.5 graad

Op 3 december start de 24e COP, de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties, ditmaal in Katowice in Polen. Deze COP is heel belangrijk voor het ophogen van de ambities en het maken van duidelijke afspraken. In 2015 is in het klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot 2 graden en dat er zelfs gestreefd moet worden naar 1.5 graad. Nu is uit het meest recente IPCC-rapport gebleken dat die opwarming echt niet verder mag oplopen dan 1.5 graad. Gelukkig start de COP24 dus, want dit is hét moment voor regeringsleiders om te kiezen voor die 1.5 graad.

De COP24, wat is dat eigenlijk?

COP staat voor ‘Conference of the Parties’. Een COP is eigenlijk gewoon een internationale bijeenkomst waar veel regeringsleiders en diplomaten aan meedoen. Elk jaar is er een COP, maar de COP waar wij over praten is de COP24, oftewel de 24e COP. Deze wordt georganiseerd door het United Nations Framework Convention on Climate Change, oftewel UNFCCC. Deze bijeenkomsten gaan altijd over klimaatverandering. De eerste COP was in 1995 in Berlijn en bij de derde COP in Kyoto in 1997 is het Kyoto-protocol vastgelegd. Hier werd voor het eerst internationaal afgesproken dat de hoeveelheid broeikasgassen moet afnemen, omdat die bijdragen aan de opwarming van de aarde.

De vergaderzaal van COP23 in Bonn

Wat gebeurt er tijdens deze COP?

Een groot deel van de onderhandelingen is de ‘Talanoa Dialoog’. Oftewel de ‘faciliterende dialoog’. Tijdens deze dialoog gaat het over de NDC’s, dit zijn de Nationally Determined Contributions. Dit is een moeilijke term voor de toezegging die elk land doet over in hoeverre zij de uitstoot van hun broeikasgassen zullen terugdringen. Al die toezeggingen worden op een rijtje gezet en opgeteld en zo kunnen de landen samen kijken hoe het gaat met het tegenhouden van wereldwijde klimaatverandering. Het tweede belangrijke onderdeel van de agenda is het vaststellen van het ‘rulebook’. In Parijs is er wel afgesproken dat klimaatverandering een halt moet worden toegeroepen, maar echte regels zijn daar nog niet voor gemaakt. Daarom worden er tijdens de klimaattop in Polen regels onderhandeld en vastgelegd zodat het akkoord nu ook echt uitgevoerd kan worden. Dit regelboek gaat dus echt over daden, in plaats van woorden, en dat maakt deze COP dus heel belangrijk.

De rol van Nederland bij #COP24

Nederland onderhandelt samen met andere landen in de Europese Unie als een gezamenlijk front. Mark Rutte is in het begin van de klimaattop aanwezig, op 3 december. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zal op 11 en 12 december in Katowice aanwezig zijn. Nederland heeft mooie doelen voor 2030, de regering zet namelijk in op 49% vermindering van de CO2-uitstoot. En op Europees niveau maakt Nederland zich hard voor 55% vermindering van de CO2-uitstoot. De klimaattop in Polen is dus hét moment voor minister Wiebes en onze minister-president om de daad bij het woord te voegen. De wereldwijde ambities moeten worden opgeschroefd van maximaal 2 graden, naar maximaal 1.5 graad opwarming van onze aarde. “Dat halen we alleen, als we voor 2030 onze CO2-uitstoot met 60% terugdringen. Dat betekent onder andere inzetten op zonne- en windenergie, onze bossen beschermen en de kolencentrales sluiten”, aldus Faiza Oulahsen, campagneleider Klimaat & Energie.

Wat kan ik doen?

Op zaterdag 1 december, aan de vooravond van de COP24, luiden we door heel Nederland van 11.58 tot 12 uur de ‘Noodklok voor het Klimaat’. Op zo’n 300 plaatsen door heel Nederland worden de klokken geluid, want het is #2voor12 en tijd om in actie te komen voor het klimaat.

Wil jij ook de noodklok luiden? Tweet, teken de petitie of kom langs!

Duizenden mensen kwamen naar de klimaatmars tijdens COP23 in Bonn in 2017