Geachte heer Wiebes,

Wij vragen u om de zogenaamde salderingsregeling zoals die nu geldt voor particulieren, scholen, MKBbedrijven, huurders en andere kleinverbruikers te handhaven tot 2023, zoals uw voorganger Minister Kamp heeft beloofd en in de motie van Vos/van Tongeren door de Kamer is aangenomen. We lichten dat verzoek graag toe.

De energietransitie vraagt veel veranderingen in een relatief korte tijd, als we de doelen van het klimaatakkoord van Parijs willen halen: de temperatuur op aarde niet verder laten oplopen dan 1,5 graad Celsius (ten opzichte van het pre-industriële tijdsperk) en in ieder geval niet boven de twee graden. Voor burgers betekent dat: hun huis energieneutraal maken, anders gaan reizen (o.a. OV of elektrisch) en anders consumeren. Zo’n omslag in het leefpatroon creëert onzekerheid en zo kan het idee ontstaan dat de energietransitie grotendeels wordt afgewenteld op burgers.

Download de gehele brief:

Brief aan Minister Wiebes Behoud salderingsregeling tot 2023