Met 27 organisaties hebben we de regering opgeroepen om te kiezen voor groene waterstof. Het Klimaatakkoord biedt de basis voor de Nederlandse waterstofeconomie. En eerlijk is eerlijk: we hebben geen tijd te verliezen om tot daadkrachtige uitvoering te komen.


Overhandiging van manifest over groene waterstof aan minister Eric Wiebes op 1 juni 2018. Foto: Jeroen Poortvliet.

Waterstof Coalitie

Met deze handreiking brengt de Waterstof Coalitie, de eerder genoemde groep van 27 organisaties, in kaart wat er nodig is en hebben we een concreet voorstel gedaan. Daarbij roepen wij de regering op om voorrang te geven aan waterstof als essentiële bouwsteen voor de energietransitie en de volgende twee zaken te organiseren:

  1. Dit kabinet begroot tot 2025 ruim voldoende middelen voor exploitatiesubsidies zodat de overheid samen met het bedrijfsleven 500 Megawatt elektrolysers financiert
  2. Dit kabinet stelt uiterlijk mid-2020 een routekaart vast voor groene waterstof voor de opschaling van elektrolyse naar 3-4 Gigawatt in 2030

Samenwerken aan waterstof

Het voorstel bevat tevens het overzicht ‘Samenwerken aan waterstof: nu stappen voor 2025 en 2030’ waarbij cruciale stappen in de tijd uiteengezet die ondernomen moeten worden om te komen tot 500 Megawatt elektrolyse in 2025 en 3-4 Gigawatt in 2030

Laten we samen de handen ineen te slaan om dit waar te maken. Wij staan klaar voor de groene waterstofeconomie.

De coalitie bestaat uit een brede groep van uit netbeheerders, de industrie, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschap.

Bescherm samen met ons de planeet

Doneer aan Greenpeace! Wij zijn 100% afhankelijk van particuliere donaties zoals die van jou, want wij nemen geen geld aan van overheden en bedrijven. 

Doe mee