Om de klimaatdoelen te halen moet ook de mobiliteitssector naar een emissieloos bestaan, zo bleek uit het onderzoek klimaatbeleid mobiliteit op de kaart dat we door CE Delft hebben laten uitvoeren.

Dat is een grote verandering ten opzichte van het Energieakkoord in 2014. Toen werd nog uitgegaan van 60% reductie in 2050. Hoewel de reductie-opgave inmiddels dus veel groter is gebleken, lijkt de kabinetsambitie voor het klimaatakkoord voor de mobiliteitssector nog niet gewijzigd. Het doel staat nog steeds op 7 Mton1; ongeveer 22% reductie in 2030.

Dit is volstrekt onvoldoende. Meer dan een halvering van de emissie in 2030 is realistisch én noodzakelijk. Ons verzoek is daarom: vraag de Staatssecretaris om: In het klimaatakkoord voor mobiliteit te streven naar minimaal 50% CO2 reductie in de mobiliteitssector in 2030 (in plaats van 22%).

Download de gehele brief: kamerbrief duurzaam vervoer 19 april