Op 27 maart aanstaande vindt de informele Milieuraad van I&W met staatssecretaris S. Van Veldhoven over de Milieuraad van 10-11 april 2018 plaats. Vooruitlopend op de geannoteerde agenda willen Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu u graag de volgende punten meegeven:

Implementatie van milieuwetgeving

Wij zijn voorstander van verbetering van de uitvoering van Europese milieuwetgeving, zolang dit milieu- en klimaatdoelen effectiever maakt. Zo laten de ervaringen in het dieselgate schandaal en het verwijderen van roetfilters in Nederland laat zien dat de effectiviteit en handhaving van Europese regelgeving nog volstrekt onvoldoende geborgd zijn. De Make it Work (MiW) richt zich echter vooral ook op vereenvoudiging en modernisering van wet- en regelgeving. De oorzaak waardoor implementatie en uitvoering moeizaam verlopen komt echter niet doordat regels ingewikkeld zijn, maar doordat regelgeving voor minder populaire maatregelen moet worden opgesteld. Het risico van simplificatie van huidige wet- en regelgeving creëert afzwakking van het beschermingsniveau. Doordat regelgeving minder afgebakend is, kan een situatie ontstaan waar regels makkelijker na te leven zijn, terwijl dit niet de beoogde en noodzakelijke bescherming van mens, natuur, milieu en klimaat teweegbrengt.

We vragen u de staatssecretaris te verzoeken om toe te zien dat vereenvoudiging en modernisering van wet- en regelgeving niet ten koste gaat van effectiviteit van deze wet- en regelgeving. Daarnaast is implementatie van minder populaire nieuwe wet- en regelgeving nodig, waarmee additionele klimaatbesparende effecten kunnen worden behaald die nodig zijn om klimaatdoelen te behalen.

Download de gehele brief:

AO milieuraad 10-11 april