Royal Dutch Shell; what’s in a name? Wat ons betreft gedraagt Shell zich allesbehalve ‘koninklijk’. Greenpeace roept daarom koning Willem-Alexander op het predicaat koninklijk te schrappen. Dit initiatief nemen we samen met onder andere Urgenda, Milieudefensie, Fossielvrij en de Groninger Bodem Beweging.

Oliezwarte reputatie

Greenpeace vindt dat Shell de voorwaarden die verbonden zijn aan het predicaat ‘Koninklijk’ heeft geschonden. Een Koninklijk bedrijf moet een zuivere reputatie hebben en van onbesproken gedrag zijn. Dat geldt zeker niet voor het Shell.

De geschiedenis van het bedrijf is een aaneenrijging van kwalijke praktijken. Jarenlang hebben Groningers schade ondervonden van aardbevingen, zonder dat Shell actie ondernam. Het bedrijf is medeverantwoordelijk voor de aardbevingen die Groningen al jaren teisteren. Als 50% aandeelhouder van de NAM heeft Shell miljarden verdiend aan de gaswinning.

Ook buiten de landsgrenzen heeft Shell een kwalijk trackrecord. Van onmetelijke vervuiling en mensenrechtenschendingen in Nigeria tot een asfaltmeer in Curaçao. Daar komt de grote bijdrage aan de klimaatcrisis nog bij. Lees hier de 10 grootste schandalen waarbij Shell betrokken is.

Ontneem Shell het predicaat Koninklijk

In 2015 heeft de Koning Shell opnieuw voor 25 jaar het predicaat ‘Koninklijk’ verleend. Maar in de regels staat dat dit predicaat ingetrokken kan worden als het betrokken bedrijf zijn reputatie heeft geschaad of tot geldboetes is veroordeeld. Dat is allebei van toepassing op Shell. Daarom stellen we in deze brief de logische vraag aan de koning om Shell het predicaat Koninklijk te ontnemen. Doe mee en stel dezelfde vraag aan de Koning.

Doe mee