Geachte Majesteit,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Het bedrijf Royal Dutch Shell draagt het predicaat ‘Koninklijk’. Dit predicaat symboliseert vertrouwen en respect van u als staatshoofd jegens deze onderneming. Als een onderneming dit predicaat wil voeren, dan dient haar bedrijfsvoering onberispelijk te zijn en haar bestuursleden en commissarissen van onbesproken gedrag. Wij constateren dat dit allerminst het geval is bij Shell en verzoeken u hierbij dan ook om Shell het predicaat ‘Koninklijk’ te ontnemen.

Bij Koninklijke Beschikking is bepaald dat het recht tot het voeren van het predicaat kan worden ingetrokken, indien de gerechtigde zijn reputatie heeft geschaad en/of tot een geldboete of bestuurlijke boete is veroordeeld voor een bedrag hoger dan 20.500 euro. Het predicaat kan ook ingetrokken worden als gerechtigde tot een schikking is gekomen ter voorkoming van strafvervolging, voor een bedrag hoger dan 20.500 Euro. Shell heeft meermaals zaken geschikt en is tevens veroordeeld tot boetes die de hierboven genoemde bedragen ver overstijgen.

Download de gehele brief

20180222 Brief aan de koning – predicaat koninklijk