Wil je meer doen?
Doe mee ×

Op 12 december was het precies vijf jaar geleden dat met het Akkoord van Parijs werd afgesproken om de klimaatverandering te beperken. Ook Nederland sloot zich daarbij aan, maar met het huidige beleid komt daar weinig van terecht. De klimaatcrisis dendert voort en de politiek treuzelt.

Daarom is er op zondag 14 maart een Klimaatalarm, vlak voor de verkiezingen. Vanwege het coronavirus wordt het Klimaatalarm verspreid door het hele land georganiseerd, zodat mensen op een veilige manier hun stem kunnen laten horen. Actuele coronamaatregelen worden daarbij in acht genomen.

De overheid kiest niet voor mensen

Het draagvlak voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid wordt steeds breder. Dat bleek ook tijdens de Klimaatmars en de Klimaatstaking in 2019 toen tienduizenden jongeren, wetenschappers, boeren, ondernemers en werknemers de straat op gingen. Desondanks kiest de overheid keer op keer voor grote vervuilende bedrijven en hun aandeelhouders en niet voor het recht op een leefbaar en veilig leven voor mensen in Nederland en daarbuiten. Of het gaat om het creëren van nieuwe groene banen, of het steunen van kleine ondernemers, jongeren en mensen met een kleine portemonnee. Of dat het gaat om mensen die nu al dagelijks te maken hebben met het schenden van dat recht zoals Inheemse groepen in Azië, boeren in Afrika of de bewoners van de Amazone.

Groener, eerlijker, nu!

Dat kán en moet anders. Want iedereen heeft recht op een veilige omgeving, schoon drinkwater, voldoende gezond eten, veilige huisvesting en kansen in het onderwijs en werk, in Nederland én daarbuiten. Het wordt tijd dat het kabinet gaat staan voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en haar macht gebruikt in Den Haag én in de Europese Unie. Het moet sneller, eerlijker, nu! Met het Klimaatalarm op 14 maart laten we zien dat Nederland daarvoor kiest, met activiteiten in het hele land: van Maastricht tot Groningen.

Zet ‘m alvast in je agenda en meld je aan om mee te doen.

Klimaatalarm, zondag 14 maart