In het Klimaatakkoord heeft de industrie de taak meegekregen om met maatregelen te komen die de directe CO2-uitstoot van de industrie beperken tot maximaal 35.7 Mton CO2 in 2030.

In deze notitie wordt van geselecteerde maatregelen die de CO2-uitstoot van de industrie kunnen verlagen de CO2 abatement costs (CO2 vermijdingskosten) en het CO2- emissiereductiepotentieel bepaald. Dit wordt gedaan op basis van investeringskosten, technische prestaties en potenties voor 2023 en voor 2030, en zowel inclusief als exclusief indirecte emissies. Met de aldus gevonden CO2 abatement costs en potentialen construeren wij voor elke variant een CO2 abatement merit order, waarin de maatregelen gerangschikt zijn op kosteneffectiviteit.

Hiermee kunnen vervolgens de meest kosteneffectieve maatregelenpakketten om de industriële uitstoot met 49% respectievelijk 55% ten opzichte van 1990 te beperken, bepaald worden. Aan de hand van de CO2 abatement merit orders met directe emissies voor 2023 en 2030 worden de meest kosteneffectieve maatregelen die gezamenlijk hieraan voldoen geselecteerd. Ook bepalen wij een CO2 prijs, met en zonder terugsluisregeling, waarbij de onrendabele toppen van de maatregelen in deze pakketten worden betaald met inkomsten uit het heffen van deze CO2 prijs op alle industriële processen met directe emissies.

Download het gehele rapport:

180614_CO2_prijzen_en_pakketten_FINAL[1]