Geachte College en gemeenteraadslieden,
Uw gemeente staat voor de keuze voor het aandeelhouderschap Eneco. Voor 31 oktober dient u te kiezen tussen afbouwen of behouden. Een keuze die voor u grote financiële consequenties heeft.

Als Nederlandse maatschappelijke organisaties staan wij voor belangen als behoud van de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, verduurzaming van de energievoorziening en aanspreekbaarheid van bedrijven die in ons land opereren. We zien dat Eneco nu bijdraagt aan een reeks maatschappelijke belangen. We noemen hier de verduurzaming van het energiesysteem, levering van warmte, werkgelegenheid, innovatie. Bovendien is Eneco als Nederlands bedrijf goed aanspreekbaar op haar beleid en denkt het actief mee over de energietransitie.

Download hier de gehele brief:

17.0483 BH.IdZ Algemeen belang en Eneco Gem. Rotterdam