Geachte Kamerlid,
Op 5 oktober aanstaande spreekt u in de Vaste Kamercommissie voor I&M met
staatssecretaris Dijksma over de Milieuraad van 13 oktober. Vooruitlopende op de
geannoteerde agenda willen Greenpeace, Milieudefensie en Natuur en Milieu u graag de volgende punten meegeven.

COP 23 in Bonn
In haar verslag van de informele bijeenkomst van Milieuministers in juni stelt staatssecretaris
Dijksma dat “het momentum van Parijs behouden moet blijven en de focus moet liggen op
ambitieuze implementatie”. Wij ondersteunen die ambitie uiteraard van harte, maar
constateren tegelijkertijd dat de Nederlandse regering sinds de ondertekening eind 2015
daartoe weinig tot niets gedaan heeft.

Download de gehele brief hier:

AO milieuraad oktober 2017