En praat je weer even bij

De formatieonderhandelingen gaan verder. Wij vestigen daarom weer aandacht op een van de belangrijkste agendapunten. Dit keer samen met een liberaal die vooruitgang ook niet uit de weg ging.

Den Haag, keer het tij!

Bij het standbeeld van minister Cornelis Lely op de Afsluitdijk gaven we vandaag het startschot voor de nieuwe klimaatonderhandelingen. De impact van de klimaatcrisis is ook in Nederland al merkbaar. Het draagvlak voor ingrijpende maatregelen is er. Dat bleek ook uit de verkiezingsuitslag: de groene partijen boekten grote winst. Onze oproep: laten we de beslissende ramp voor zijn en het tij nú keren.Ingenieur Cornelis Lely, die een hele stad naar zich vernoemd kreeg, bedacht al in 1891 een eerste concept voor de Afsluitdijk. Met de dijk wilde hij het achterliggende land beschermen tegen overstromingen. Maar zijn plannen kregen pas in 1916 groen licht, nadat de Zuiderzeevloed grote delen van Noord-Holland, Friesland en de Gelderse Vallei onder water had gezet.

Een stijgende zeespiegel is een van de voorspelde gevolgen van klimaatverandering. Het heeft geleid tot onze Zuiderzeewerken en de Afsluitdijk. Deze werken beschermen ons niet alleen, ze leverden Nederland techniek en kennis op waar we vandaag de dag nog steeds van profiteren. Ook nu kan en moet Nederland voorop gaan lopen in het afwenden van versnelde klimaatverandering.

Met deze 4 maatregelen kunnen we droge voeten houden

Door de vakantieperiode, giftige moestuinen in Dordrecht en een inmiddels internationaal gif-eierschandaal is de formatie misschien even bij je uit beeld verdwenen. Wat moet Nederland de komende 4 jaar echt regelen?

Het klimaatlijstje is kort en ambitieus:

  • de laatste 4 kolencentrales gaan uiterlijk in 2020 dicht;
  • vanaf 2025 worden er alleen nog maar elektrische auto’s verkocht;
  • er komen verplichtingen voor het isoleren van huur- en koopwoningen;
  • in 2030 stoten we 55 procent minder CO2 uit, wekken we 45 procent schone energie op en besparen we 40 procent energie.

Deze maatregelen zijn het absolute minimum om de internationale afspraken na te komen. Afspraken die Nederland heeft gemaakt omdat we willen voorkomen dat versnelde klimaatverandering nog verder uit de klauwen loopt. Maar durven de formerende partijen zich hard te maken voor deze lange termijnbeslissingen?

Sinds de verkiezingen tekenden al tienduizenden Nederlanders de oproep aan Den Haag voor stevige klimaatafspraken in het regeerakkoord. Ze stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren, maar ook CDA, VVD en 50+. 8.863 lieten bovendien weten waarom ze klimaat zo belangrijk vinden. Jij kunt jouw boodschap ook nog steeds achterlaten.