Kiezers van bijna alle politieke partijen willen minder vee en ecologische dierhouderij voor klimaat, natuur en dierenwelzijn

Greenpeace liet in de afgelopen zomer een opiniepeiling uitvoeren over het draagvlak voor maatregelen tegen de veeindustrie door onderzoeksbureau Kieskompas. De uitkomsten van het onderzoek waaraan 4.730 mensen deelnamen geeft een nieuwe impuls aan de politieke discussies over de Nederlandse veehouderij. De noodzaak om minder vee te houden en minder vlees en zuivel te consumeren is misschien wel het grootste hete hangijzer in de politieke discussies over de toekomst van ons voedselsysteem. Toch blijkt uit dit onderzoek dat er breed maatschappelijk draagvlak voor deze maatregelen bestaat.

Tal van wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat er minder zuivel en vlees geproduceerd en geconsumeerd moet worden om rampzalige klimaatverandering te voorkomen. De Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur schreef bijvoorbeeld eerder dit jaar in het rapport ‘Duurzaam en Gezond’ dat zonder krimp van het aantal dieren in de veeindustrie, de veestapel in 2050 de gehele ruimte voor uitstoot van broeikasgassen opsoupeert. Ook de Rise Foundation, een Brusselse denktank, komt tot deze conclusie, en schat in haar rapport ‘What is the safe operating space for EU livestock?’ dat om de afgesproken doelen om rampzalige klimaatverandering te stoppen, de Nederlandse veestapel in 2050 bijna 80% minder CO2 zal moeten uitstoten. Zonder krimp van het aantal dieren is dit doel nooit te bereiken. De recente alarmerende oproep van het IPCC rapport om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen te halveren maakt snelle stappen nog noodzakelijker. Ook de natuur, de koeien, kippen en varkens, maar óók omwonenden zijn gebaat bij een kleinere en ecologische veestapel.

Toch wil de Nederlandse regering er (nog) niet aan. Het lijkt nog een te ongemakkelijke boodschap. Greenpeace reageerde bijvoorbeeld kritisch op de nieuwe landbouwvisie van minister Schouten waarin geen woord wordt gesproken over afbouw van het aantal dieren. Dat terwijl kringlopenlandbouw, het nieuwe buzzword in de Nederlandse landbouwpolitiek, echt alleen van de grond komt als we de balans tussen de veestapel en plantaardige productie op onze akkers en in de tuinbouw terugvinden en we dus veel minder dieren gaan houden.

Opinieonderzoek: Groot draagvlak voor minder vee en ecologische dierhouderij

Politici draaien om de hete brei heen, terwijl bij Nederlanders juist een groot draagvlak voor deze maatregelen bestaat. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, vindt ruim de helft van de ondervraagden (54,1%) het terecht om het aantal koeien, varkens en kippen in de veehouderij terug te dringen. 25% is het er niet mee eens. Van de mensen die op de regeringspartijen D66 en ChristenUnie stemden is ruim twee derde het eens met reductie van de veestapel om de effecten op het klimaat te verkleinen (D66 70,5% en ChristenUnie 67%). Onder CDA en VVD stemmer­­­s zijn er minder voorstanders voor een kleinere veestapel, maar verhoudingsgewijs zijn er ook bij deze partijen meer voor- dan tegenstanders.

Mensen kijken niet alleen naar de politiek om maatregelen te nemen, maar steken ook de hand in eigen boezem. Het blijkt dat ruim twee derde van de Nederlanders bereid is minder vlees te eten om het milieu te ontzien. 70% vindt dat er voor de natuur meer moet worden geïnvesteerd in biologische veehouderij en nog eens 59,2% vindt dat biologische productie in het algemeen moet worden verhoogd, zelfs als het voedsel daardoor duurder wordt. Voor 68,6% van de ondervraagden is het een goed idee om de afgewentelde milieu kosten door te berekenen ook als dat leidt tot hogere vleesprijzen. Opvallend is dat hiervoor steun is van mensen van bijna alle politieke kleuren, inclusief kiezers van alle regeringspartijen.

Doorbreek het ‘Krimp-taboe’

Al eerder werd bekend dat veel varkenshouders en melkveeboeren zouden willen stoppen met hun bedrijf. Het is zaak dat de overblijvende boeren zich niet nog verder vastdraaien in intensivering, schaalvergroting en in torenhoge leningen voor nieuwe technieken. Dit betekent dat er nú keuzes moeten worden gemaakt. Zo moet de politiek geen pleisters plakken en echte maatregelen verder vooruit schuiven maar leiderschap tonen en de koers inzetten naar een kleinere en ecologische veestapel. Met andere woorden, het ‘Krimp-taboe’ moet worden doorbroken. Ook vergt dit ander investeringsbeleid van banken, die miljarden investeren in een onhoudbaar systeem. Iets waar ook minister Schouten toe oproept in haar Landbouwvisie. Zoals blijkt uit deze opiniepeiling is het draagvlak voor deze maatregelen groot. Verder uitstel betekent alleen maar pijnlijker keuzes in de toekomst.

In conclusie: Nú ingrijpen geeft de boeren een rechtvaardige kans om zich aan te passen aan de toekomst: Minder is meer.

Meer weten? Lees hier de uitkomsten van de opiniepeiling.

Achtergrond opiniepeiling – Groot draagvlak voor minder vee

Achtergrond opiniepeiling – Vleesconsumptie verminderen, milieuschade beprijzen en biolandbouw bevorderen

 

In het rapport ‘Minder is meer’ vind je meer achtergrond over de Greenpeace visie over vlees en zuivel.