De noodklok luidt, IPCC dwingt regeringsleiders tot keuzes om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen

Amsterdam 8 oktober 2018 – De wereldwijde temperatuurstijging kan en moet worden beperkt tot 1,5°C. Dat blijkt uit het langverwachte rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties. Het verschil tussen 1,5°C of 2°C opwarming van de aarde is qua impact op de planeet desastreus volgens het IPCC. Het stemt hoopvol dat het rapport van IPCC laat zien dat er meerdere scenario’s mogelijk zijn waarbij de opwarming van de aarde daadwerkelijk tot 1,5°C beperkt wordt.

Monumentaal rapport

“Beperking tot 1,5°C opwarming is hard nodig om de ergste effecten van de klimaatverandering te voorkomen”, zegt Greenpeace Nederland directeur Joris Thijssen.”Dit is een monumentaal rapport. En een allerlaatste waarschuwing én kans om desastreuze opwarming van de aarde te beperken. Toch zweven we tussen hoop en vrees. De noodklok luidt en regeringsleiders wereldwijd moeten nu opstaan. Om het belang van een gezonde planeet te kunnen overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, zoals met elkaar is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.”

De wereldwijde uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd, voordat de uitstoot uiterlijk twintig jaar later tot nul is gedaald. Om dit doel te halen moet de wereld stoppen met kolencentrales. Ook het verbruik van olie en gas moet snel omlaag. En het kan. We wekken steeds meer zonne- en windenergie op. Windparken op zee worden aangelegd zonder subsidie. We kunnen de 1.5°C graad halen, zonder dure technieken als ondergrondse CO2-opslag. Technieken die niet nodig zijn als we nu, ook de industrie, de omslag maken.

Wat moet er gebeuren?

Behalve minderen met fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas moeten we ook zorgen voor de bossen. Het rapport gaat er vanuit dat de wereld kapt met het kappen van bossen, want die CO2-uitstoot kunnen we ons niet meer permitteren. Bescherming en herbebossing kunnen een groot aandeel hebben in de CO2-reductie. Bossen halen namelijk op grote schaal CO2 uit de lucht. Ook moet en kan de landbouw worden hervormd. Door grondgebonden landbouw en door reductie van de veestapel kan de landbouw onderdeel worden van de oplossing.

“Wereldleiders en ook zo ongeveer alle Nederlandse multinationals hebben zich uitgesproken voor het Klimaatakkoord van Parijs. Nu ligt er een kristalhelder rapport wat duidelijk maakt wat die steun betekent: vol aan de bak met fundamentele hervorming van alle sectoren. We roepen het bedrijfsleven op dit rapport goed tot zich te nemen en eindelijk concreet te worden aan de klimaattafels. We kunnen het ons niet permitteren om het verkeerde pad in te slaan. Het is namelijk een kwestie van leven of dood voor miljoenen kwetsbare mensen over de hele wereld.” Aldus Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland.

Greenpeace: Nederlandse CO2-reductie naar 60%

Wetenschappers van over de hele wereld hebben bestaand klimaatonderzoek geanalyseerd en samengebracht tot dit IPCC-rapport. Doordat dit rapport door 195 landen wordt erkend is er nu wereldwijde consensus over de opwarming van de aarde. “Dit IPCC-rapport is het meest unieke en belangrijke klimaat-wetenschappelijke rapport dat we hebben gehad. Overheden en industrieën kunnen zich niet verstoppen. Greenpeace verwacht daarom dat het Kabinet de doelstelling voor het klimaatakkoord naar 60 procent CO2-reductie verhoogt*. We weten dat het kan. Er wordt steeds meer stroom opgewekt met zon en wind. Kolencentrales gaan dicht en de kosten van windparken op zee nemen snel af”, zegt Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland.

Het IPCC-rapport wordt meegenomen naar de VN-klimaatbesprekingen die in december van dit jaar worden afgesloten tijdens de COP24. Het helpt regeringen bij het verbeteren van hun klimaatplannen. De klimaattop wordt van 3 tot en met 14 december gehouden in het Poolse Katowice.

—————————————————

Meer informatie

Bram Karst

Persvoorlichting Greenpeace

06-33718850

[email protected]

*Afhankelijk van het scenario zouden de emissiereducties in de EU in 2030 rond de 50 procent moeten zijn voor de 2°C-doelstelling en 60 procent voor 1,5°C ten opzichte van 1990. In 2050 zouden de CO2-emissiereducties lopen van 85-95 procent voor 2°C en meer dan 100 procent voor 1,5°C.” (pagina 18) http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2016-wat-betekent-het-parijsakkoord-voor-het-nederlandse-langetermijn-klimaatbeleid-2580.pdf