Terwijl de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden, blijft de Rabobank geld stoppen in de vlees- en zuivelindustrie: in 2018 staken ze zelfs 1,6 miljard méér in deze industrie dan het jaar daarvoor. Dat brengt het totaal aan investeringen van de bank in deze sector op 39,2 miljard euro.

Minder vlees- en zuivelproductie nodig voor klimaat

De vlees- en zuivelindustrie draagt bij aan klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen. Wetenschappers zijn het er over eens dat we veel minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om onze klimaatdoelstellingen te halen.  Vorige week publiceerde de Rabobank haar maatschappelijk jaarverslag 2018 Rabobank, waarin de bank maatschappelijke en financiële verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Wat opnieuw blijkt is dat achter het groene imago van de bank een andere werkelijkheid schuilgaat.

Hilde Anna de Vries, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace:

‘Het maatschappelijk jaarverslag 2018 van de Rabobank staat bol van de zorgen over klimaatverandering. Er wordt echter met geen woord gerept over de noodzakelijke krimp van de veestapel om ons klimaat te beschermen. Ook staat het in schril contrast met de cijfers onder de streep. De bank die pretendeert de slogan ‘Growing a better world together’ na te streven stak in 2018 ruim 1,6 miljard euro meer in de vlees- en zuivelindustrie dan het jaar daarvoor, een groei van 4,4%. Onverantwoord, want het is overduidelijk dat we juist veel minder vlees en zuivel moeten produceren en consumeren om ons klimaat te beschermen.’

Stop met investeren in industriële veehouderij

Greenpeace roept de bank – die 85% van de Nederlandse agri-sector financiert – op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en zijn slogan waar te maken. Dit betekent stoppen met investeren in de industriële veehouderij en zijn investeringskracht inzetten voor een transitie naar ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardig voedsel.

Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat de bank vlees en zuivel nog steeds ziet als groeimarkt. Dat blijkt opnieuw uit deze cijfers. Ook ziet de bank schaalvergroting en intensivering niet als probleem, maar als een oplossing. De miljarden investeringen van de bank in de vee-industrie blokkeren de noodzakelijke transitie naar een duurzame en klimaatvriendelijke landbouw. Om klimaatverandering en natuurschade tegen te gaan moet volgens Greenpeace de wereldwijde productie en consumptie van vlees en zuivel in 2050 met 50% verminderd zijn ten opzichte van nu.

Het maatschappelijk jaarverslag 2018 van de Rabobank vind je hier.

Wil je meer weten over onze campagne tegen het investeringsbeleid van de Rabobank? Lees hier het achtergrondrapport ‘De vleeskoorts van de de Rabobank’. Het zwartboek met foute Rabo-investeringen vind je hier.